Hello,

začínáme se seznamovat nově s budoucím časem v angličtině. V hodině jsme téma teprve otevřeli.

Ukázali jsme si, že rozlišujeme budoucnost plánovanou (going to) a budoucnost bez plánování, tedy spontánní (will).

Žáci mají za úkol zkusit přeložit tyto věty:

Já pojedu do Vídně o víkendu (plán).

Já se budu večer učit (spontánní rozhodnutí).

Já dnes večer budu vařit (spontánní rozhodnutí).

Já se naučím řídit auto (plán).

Také jsme si povídali o Velikonocích a o tradicích, které mají ve Velké Británii.

Happy Easter, Tereza