Hello,

v úterý 18.4. si napíšeme malý test zaměřený na dny v týdnu, počasí a roční období.

Žáci podle mého vypravování v angličtině budou česky zapisovat, který den bylo jaké počasí. Trénovali jsme to mnohokrát v hodině, není se tedy rozhodně čeho bát. Nicméně doporučuji projít si slovíčka, která mají žáci nalepená v sešitech.

Dále se věnujeme opakování UNIT 7 v učebnici, téma je zaměřené na počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (použití there are 5 apples x there is some milk). Doporučuji podívat se znovu na videa k této lekci.

Pěkný víkend, Tereza

Info od Katky:

3.-4.
Earth Day
Slovní zásoba
Konverzace
I can walk
I can use glass
I can plant a tree….