Krásné pondělí,

přidávám informace k následujícímu týdnu. Připomínám, že tento čtvrtek se učíme podle pátečního rozvrhu a příští týden budeme mít projekt i v pátek.

Český jazyk – písmeno CH, G (psaní písmene a jedno/dvojslabičných slov s písmenem, čtení), opakování známých písmen (čtení, opis, diktát)

Písanka 3 (oranžová) – str. 1 – 8

Slabikář – str. 79 – 81

Matematika – sčítání a odčítání do 20, číselná osa, porovnávání do 20, slovní úlohy, více než/ méně než

Učebnice hravá matematika 2 – str. 46

Matematické rozcvičky – str. 7 – 11

Prvouka – jaro

Učebnice hravá prvouka – str. 52 – 53

Domácí úkol – pracovní list – sčítání a odčítání do 20

2. třída

Český jazyk – slovesa, párové souhlásky (doplňování, diktát)

Učebnice – str. 100 – 102

Pracovní sešit  2 – str. 26 – 29

Pravopisné pětiminutovky – str. 24 – 27

Matematika –  násobení a dělení 2 a 3, násobení 4 + slovní úlohy

Učebnice hravá matematika – str. 16 – 17

Prvouka – jaro

Učebnice hravá prvouka – PS str. 47

Domácí úkol – pracovní list – dělení 3