Milí rodiče,

tento týden se výuka ponese v duchu opakování dosud probrané látky a vysílání dobrých myšlenek směrem k těm, co budou u přijímacích testů. Všem zkoušeným moc držím palce a těším se, až se s námi podělí o své dojmy z celého přijímačkového procesu.

V týdnu od 20. 4. proběhne shrnutí písemnou formou. O výsledcích práce se budeme bavit individuálně. Níže uvádím shrnutí dosud probrané látky.

ČJ

 • druhy přísudku, shoda přísudku s podmětem, pravopis y/i v příčestí činném
 • druhy číslovek, skloňování dvě, tři, čtyři
 • druhy zájmen, skloňování já
 • psaní předložek s, z
 • určování slovních druhů

M

 • dělení dvojciferným číslem
 • roznásobení závorek, počítání s výhodou
 • porovnávání zlomků s různými jmenovateli
 • převod desetiného čísla na zlomek a zpět
 • porovnávání desetinných čísel
 • sčítání desetinných čísel
 • převody jednotek
 • čtení z grafů, zápis dat do grafů

Vlastivěda

 • pohusitská doba
 • Habsburkové na českém trůnu
 • život v Praze za Rudolfa II.
 • renesance v architektuře

Tento týden bude bez úkolu.

Přeji hezký týden!

Eliška