Dobrý den,

zasílám seznam probrané látky a domácí úkoly.

 

Probraná látka

 

Dějiny

Mírová mise Jiřího z Poděbrad pod vedením Lva z Rožmitálu a návštěva těchto měst ( Brusel, Londýn, Štýrský Hradec,  Santiago de Compostela ), význam cesty, manifestace jezdeckých a rytířských dovedností a ctností před světem. Dále jsme badatelsky pátrali po příčině smrti Ladislava Pohrobka, přiklonili jsme se k závěrům výzkumů Emanuela Vlčka, vysvětlili jsme si význam slov kulturní antropolog a paleontolog v kontextu časové osy.

 

Řád zlatého rouna – povíme si v pondělí

Příčiny neúspěchu mise v kontextu doby – povíme si v pondělí

Kacíř Jiří z Poděbrad – povíme si v pondělí

 

Vlastivěda

Vodstvo v České republice na slepé mapě, hledání následujících měst na mapě a spojení s řekou, která jimi protéká:

Praha

Turnov

Malá Skála

Pardubice

Kolín

Plzeň

Děčín

Ústí nad Labem

Hradec Králové

 

Geometrie

Obvody, obsahy

 

Český jazyk – 3. třída

Vyjmenovaná slova po V, kognitivní diktát a osvojení si pravopisných dovedností při psaní následujících slov:

viklající se zub, vyviklaná židle, vyvýšené místo, výmol na silnici, vylil pomyje, neobvyklý zlozvyk, provinil se, významný myslitel, vyškolený lektor, vyžle, Výtoň, Vyšehrad, vížka a výška.

 

Matematika – 3. třída

Číselné řády, dodělání aritmetiky v prvním díle pracovního sešitu.

 

Český jazyk – 4. třída

Vyjmenovaná slova po V, osvojení si pravopisných dovedností ve stejných slovech jako 3. třída, měkká přídavná jmena a strategie jejich určování.

 

Matematika – 4. třída

Dodělání prvního dílu, v pracovním sešitě na geometrii strany 18, 19, 22, 23, 24, 25.

 

Domácí úkoly

Český jazyk – 3. třída

Malý psík běhal na psím hřišti.

Ve větě urči u podstatných jmen pád, číslo, rod. U zbylých slov urči slovní druhy.

 

Český jazyk – 4. třída

S danými přísudky utvoř věty, aby vše bylo gramaticky správně:

běželi

běžely

rozbily se

běhalo

batolila se

 

Čeká nás v následujícím týdnu

1. Příprava na stoupání dle níže uvedené studijní opory.

2. Římské číslice

 

Studijní opora – příprava ke zdárnému STOUPÁNÍ NA HORU VE 3/4 ROKU

Tímto se budeme zabývat od pondělí 24. dubna až do středy 26. dubna. Vlastní stoupání by proběhlo v pátek 5. května.

 

4. třída

Převody jednotek délky, objemu, hmotnosti a plochy, práce s desetinnou čárkou.

100 l = …..hl                  1000 litrů = ……..hl                      100 litrů = …….dcl                10 dcl ………..ml

10 litrů = ……..hl             10 dcl …………  hl                       10 000 mL =.   litrů             1 hl = …………litrů

 

10 dkg =        g               10 dkg =         kg                        10 dkg = ……… dkg              1 tuna =        kg          dkg             g

1q metrák =      kg          1q =               dkg                        1q =              gramů             1 tuna =       q             1q =           tuna

 

1m2 =     dm2        cm2         mm2                          10 dm2 =         m2                          10 cm2 =     mm2         1000000 mm2 =         m2

 

Slovní úlohy

Petra prospí 5/12 dne. Kolik hodin je vzhůru?

 

Kolik korun vydělala prodavačka, jestliže měla 840 korun srážek a bylo to  12/100 jejího hrubého platu?

 

Petra měla našetřeno 1750 korun. Za svetr utratila 4/7 svých úspor. Za knihu utratila 1/3 zbytku. Kolik korun jí zůstalo po obou nákupech?

 

3. třída

Násobilka, písemné sčítání a odčítání, převody jednotek, souhrnné opakování v 1. dílu pracovního sešitu..

 

1kg =       dkg              g                                  1 tuna =            kg          dkg           g                         1q metrák =             kg       dkg

1m=       dm         cm       mm                          1 litr =              dcl           ml                                       1 hl ( hektolitr ) =         litrů

10 m =         dm                                               1 dm =  cm                                                                 1cm =      mm

 

 

Hodně zdaru!

Martin