Pěkné pondělí,

přidávám informace k následujícímu týdnu. Připomínám, že tento čtvrtek i pátek máme projekt. Ve čtvrtek nás čeká tvoření obrazu, v pátek potom návštěva PKF.

1. třída

Český jazyk – písmeno G, F (psaní písmene a jedno/dvojslabičných slov s písmenem, čtení), opakování známých písmen (čtení, opis, diktát), psaní velkého E

Písanka 3 (oranžová) – str. 9 – 11

Slabikář – str. 81 – 83

Matematika – sčítání a odčítání do 20, číselná osa, porovnávání do 20, slovní úlohy, více než/ méně než, myslím si číslo

Učebnice hravá matematika 2 – str. 47 – 48

Prvouka – jarní květiny

Učebnice hravá prvouka – str. 55

Domácí úkol – pracovní list – sčítání do 20

2. třída

Český jazyk – slovesa, párové souhlásky (doplňování, diktát), podstatná jména

Učebnice – str. 106 – 109

Pracovní sešit  2 – str. 30

Pravopisné pětiminutovky – str. 24 – 27

Matematika –  násobení a dělení 2,3 a 4 + myslím si číslo

Učebnice hravá matematika – str. 18

Matematické rozcvičky – str. 16 – 17

Prvouka – jarní květiny

Učebnice hravá prvouka – PS str. 51

Domácí úkol – pracovní list – párové souhlásky – d/t