Krásné pondělí,

přidávám informace k následujícímu týdnu. S dětmi z druhé třídy začneme opakovat v příštím týdnu geometrii, moc tedy prosím o revizi pravítek, tužek a gum. Děkuji a pěkný týden!

1. třída

Český jazyk – písmeno Ď, Ť (psaní písmene a jedno/dvojslabičných slov s písmenem, čtení), diktát a opis, psaní D, Ď , čtení s porozuměním

Písanka 3 (oranžová) – str.11 – 13

Slabikář – str. 84 – 85

Matematika – sčítání a odčítání do 20 – opakování (slovní úlohy, porovnávání)

Učebnice hravá matematika 2 – str. 52 – 54 (55)

Domácí úkol – tento týden je svátek i od domácích úkolů

2. třída

Český jazyk – slovesa, párové souhlásky (doplňování, diktát), podstatná jména, čtení s porozuměním

Pracovní sešit  2 – str. 31 – 32

Pravopisné pětiminutovky – str. 24 – 29

Matematika –  násobení a dělení 5

Učebnice hravá matematika – str. 20 – 21

Matematické rozcvičky – str. 18 – 19

Domácí úkol – tento týden je svátek i od domácích úkolů