Milí rodiče,

v tomto týdnu se budeme věnovat následujícímu:

ČJ

  • skloňování zájmen náš/naše, váš/vaše (pomůcka analogií ta, té)
  • orientace v příbalovém létáku, třídění textu, práce se slovníkem spisovné češtiny

M

  • odčítání desetinných čísel, slovní úlohy, evidence desetinných čísel do číselné osy.
  • geometrie – shodná zobrazení

Dějepis

  • školství před tereziánskou reformou, srovnání s dnešní situací
  • znaky osvícenectví

Příští týden prosím vybavte (pokud doma naleznete) slovníkem cizích slov, etymologickým slovníkem, případně jakýmkoliv cizojazyčným překladovým slovníkem.