Hello,

rozšiřujeme si slovní zásobu k otázce How are you.

Za domácí úkol si děti mají pustit video a opakovat si frázi How are you? I am sleepy, hungry, thursty, sick.

+ happy, sad, hot and cold

+ Stále se také věnujeme slovesům a frázi I can x I can’t (většina dětí slovíčka z pracovního sešitu str. 58 už pěkně ovládá, nicméně i tak doporučuji procvičování)

Pěkné dny, Tereza