Zprávy ze školy za období 2. 5. až 12. 5 a učební plán od pondělí 15. 5. až 19. 5. 2023 s úkoly na 26.5.2023

Dobrý den,

zdravím v máji a zasílám  pár novinek ze školy.

V prvních 2 májových týdnech jsme zažili 3 krásné projekty a psali Stoupání z matematiky. V projektech jsme si osvojili palcové jednotky délky inch, v praktických úlohách jsme převáděli  délku 43 palcové úhlopříčky obrazovky na centimetry, atd.

Během projektu Zrození v zemi jsme si vysvětlili rozdíl mezi setím a sázením, namíchali jsme půdní substrát, vysvětlili jsme si význam humusu a žížal v půdě. Osázeli a oseli jsme truhlíky.

 

Probíraná látka

 

Dějiny – vláda Vladislava Jagellonského, Ludvíka Jagellonského, bitva u Moháče.

Vlastivěda – zanášení pohoří kolem hranice zpaměti na slepou mapu, zanášení měst ( Praha, Plzeň, České Budějovice, Ústí nad Labem ) do slepé mapy.

 

Český jazyk – 3. třída

Životnost podstatných jmen rodu mužského, zopakování pádových otázek, vyjmenovaná slova po V. Ve druhém dílu pracovního sešitu jsme došli do strany 7, psali jsme pár přípravných diktátů.

 

Český jazyk – 4. třída

Přípravné diktáty ve školním sešitě s vyznačením skladebních dvojic, pravopis přídavných jmen měkkých a tvrdých, 1. pád množného čísla tvrdých přídavných jmen ve spojení s podstatným jménem rodu mužského životného/ neživotného.

 

Ten nový automobil x ty nové automobily

Ten nový pes x ti noví psi

 

Matematika – 3. třída

Pracovní sešit číslo 2 – do strany 8

 

Matematika – 4. třída

Pracovní sešit číslo 2 – strana 1,2,3 a 40,41 a 42. Praktické úlohy se zlomky a s časem.

 

Studijní opora z českého jazyka ke zdárné přípravě na STOUPÁNÍ NA HORU v pondělí 29. května

3. třída

Pečlivě si projdi poslední 2 diktáty ve školním sešitě. Zopakuj si pádové otázky a životnost podstatných jmen rodu mužského. Zopakuj si vyjmenovaná slova od B po V.

 

Na stole – urči pád, číslo, rod a životnost

O psovi – pád, číslo. rod a životnost

 

V následující větě urči slovní druhy.

Malý chlapec  kopal do fotbalového míče.

 

Dle diktátu správně napiš následující slova:

Vítězství, nevyzpytatelný, viklá se, vyviklaná stolička, pozbyl vědomí, obětoval život, vyšel z Výtoně na Vyšehrad, bez cavyků, vyráběl vynikající záviny, obýval byt na Vysočanech, vyplul u Kamýku, vyklubané kuřátko.

 

4. třída

Pečlivě si projdi poslední 2 diktáty. Dokonale vyhledávej a určuj podmět a přísudek ve větách. Zopakuj si vzory podstatných jmen. Urči osobu, číslo, čas a způsob u slovesa:

jde

šel by

nešel

 

Převeď do množného čísla:

Dítě plakalo x Děti plakaly

Oko vidělo x  Oči viděly

Ucho slyšelo x Uši slyšely

Ucho se utrhlo x Ucha se utrhla

 

Urči vzory následujících podstatných jmen:

Boleslav

Ostrava

Bratislava

Příbram

Zbraslav

Čáslav

 

Domácí úkoly

4. třída

1) Převeď věty do množného čísla:

 

Malý pes štěkal x

Rychlý vlak jel bez zpoždění x

Dítě plakalo x

Nový soused se přišel seznámit x

Včelař prodával včelí med x

 

2) Napiš 5 měkkých přídavných jmen a 5 tvrdých přídavných jmen.

 

3. třída

Urči životnost následujících podstatných jmen do sešitu:

pes

autobus

kámen

les

stroj

zásyp

poustevník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domácí úkoly na pátek 26. května

4. třída

Následující spojení převeď do množného čísla:

Ten malý automobil x Ty malé …….

Ten rychlý pes x Ti rychlí …,……….

Ten starý hrad x Ty …….

Ten nový soused x Ti …………

Ta stará kniha x Ty straré ……..

To malé house x Ta malá ……..

Ten šikovný muž x Ti ……………..

Ten nafoukaný kluk x Ti ………………