Pěkné pondělí,

přidávám informace k následujícímu týdnu. Dnes jsem dětem ve zmatku zase(!) zapomněla rozdat domácí úkol, rozdám ho tedy až zítra. Zítra (v úterý) nás čeká již druhá návštěva Renaty, budeme se tedy učit v Malém Zeppelinu a pak následně čekat do 15.30 na příchozí rodiče kvůli podpisu.

1. třída

Český jazyk – slabiky DI/DY, TI/TY, NI/NY , přepis, psaní DI,DY, TI/TY a slova s nimi , čtení s porozuměním

Písanka 3 (oranžová) – str.20 – 23

Slabikář – str. 89 – 92

Matematika – sčítání do 20 – přechod přes desítku, desítky a jednotky, rozklady čísel

Učebnice hravá matematika 3 – str. 5 – 7

Prvouka – průzkumný sběr rostlin do Herbáře

Domácí úkol – pracovní list – DI / TI / NI

2. třída

Český jazyk – párové souhlásky, slovní druhy (slovesa, podstatná jména, předložky), čtení s porozuměním

Pracovní sešit  2 – str. 37 – 38

Učebnice – str. 118 -119

Matematika –  opakování -násobení a dělení (1,2,3,4,5) a násobení 6

Učebnice hravá matematika – str. 24 – 26

Matematické rozcvičky – str. 20 – 22

Prvouka – průzkumný sběr rostlin do Herbáře

Domácí úkol – pracovní list – párové souhlásky