Milí rodiče,

chtěla bych Vás poprosit o vyjádření ohledně účasti vašeho dítka na dvoudenním červnovém výletě. Odkaz k sdílené tabulce najdete ve svých emailech. Moc děkuji za její vyplnění.

Tento týden bude plán následující:

ČJ

  • srovnání novinové zprávy a reklamního textu, vlastní tvorba
  • třídění informací podle důležitosti pro čtenáře/zákazníka
  • PS 26/7,9 – slovní druhy

M

  • práce s desetinnými čísly při převodech jednotek povrchu a objemu krychle
  • povrch kvádru – vyvození vzorce

Vlastivěda

  • Průmyslová revoluce: posun od řemeslné výroby k manufakturní. Rozdíly, výhody a nevýhody.

Přeji hezký týden.

Eliška