Vážení a milí rodiče,

přinášíme krátký zápis z pondělního projektu k sexuální výchově. Projekt byl realizován díky iniciativě rodičů a za podpory rodičovského kruhu našeho Zeppelinu, za což moc děkujeme.
Jednalo se o otevřený a velmi šetrný rozhovor s tematikou – moje tělo, moje hranice, respekt k nim, k hranicím ostatních a přijetí odlišností.
Lektorky Zuzana a Terezie (z projektu Vyhonit ďábla a Na záchodcích)  vedly projekt s respektem k věku našich dětí a velmi přirozeně a šetrně s dětmi probraly tato témata:
– tělo a jeho odlišnosti ( výška, barva pleti, barva vlasů, hustota vlasů, ochlupení, velikost …. vše k tělu patří je to v pořádku)
– společně spravně pojmenovali části lidského těla včetně intimních partií
–  pravidlo NE – respekt k hranicím – nesahám na někoho, když nechce a stejně tak by měl respektovat to samé on u mě. Jsou partie, které jsou intimní a je třeba to respektovat a tyto hranice neporušovat.
V této souvislosti děti popisovaly různé pocity v situacích, které jim byly předkládány na obrázcích. Děti hledaly různá možná řešení daných situací. Trénovaly i to, jak důrazné NE lze vyjádřit nejen verbálně, ale i nonverbálně pomocí gest a postojů.
– na závěr se hovořilo o důležitosti důvěry a svěřování se – s běžnými otázkami a problémy, ale i s tím, když po nás někdo chce něco, co překračuje naše hranice a chce to udržet jako tajemství proti naší vůli.
Projekt byl za nás velmi vydařený, profesionálně uchopený a přínosný pro všechny zúčastněné.
Děkujeme!