Dobrý den,
zasílám domácí úkoly a zprávy ze školy.

Poněšice
Bylo by fajn znovu projít sdílenou tabulku a připomenout si, kdo se z rodičů zavázal svým slibem k nějaké pomoci. Také si dovoluji navrhnout, že bych v pondělí zakoupil lístky na vlak. Celou sdílenou tabulku znovu přepošlu na WA, případně to, prosím, zaktualizujte. Částku bych během víkendu dal na WA.

Závěrečné testy
V pondělí budeme psát závěrečný test z českého jazyka a z matematiky. Případnou inspiraci k domácí přípravě lze dohledat ve zprávách na 2 předchozích týdnech.

Domácí úkoly
4. třída
Český jazyk

Urči vzory následujících měst a použij názvy měst ve větách.
Jihlava
Třebíč
Přibyslav
Telč
Zbraslav
Boleslav
Ostrava
Příbram
Humpolec

Matematika
Vypočítej:
1/4 z 32
1/6 z 30

Převeď:
1 tuna =            metráků                kg               dkg           g
1 den =             hodin                    minut                 sekund
1 rok =              365 dní                   hodin                                 minut                                       sekund

5. třída
Český jazyk
Urči vzory následujících měst a použij názvy měst ve větách.
Jihlava
Třebíč
Přibyslav
Telč
Zbraslav
Boleslav
Ostrava
Příbram
Humpolec

Převeď:
1 tuna =            metráků                kg               dkg           g
1 den =             hodin                    minut                 sekund
1 rok =              365 dní                   hodin                                 minut                                       sekund

Hodně zdaru
Martin