Máme poslední volná místa v 1., 2., 4. a 5. třídě. Zájemci volejte prosím 607 830 513 nebo pište na kt19kontakt@letajiciarcha.cz

na svobodě a radosti záleží!

Zeppelin – Létající archa

Komunitní školu Zeppelin – Létající archa zřizuje vzdělávací spolek KT 19, jehož snahou je vést děti ke kvalitnímu osobnostnímu, sociálnímu, esteticko-kulturnímu a duchovnímu rozvoji. Je pro nás důležité, aby děti byly vzdělávány v prostředí, které je harmonické, bezpečné a naplněné těmito hodnotami. Spolu s učiteli vedeme děti k všeobecnému rozhledu a respektu ke svému okolí, tak důležitému pro současnou společnost.

Archa se vznesla, cestu jsme hledali sami, posíleni nadšenou vizí. Že jsme na správné dráze, se nám potvrzuje každým dnem, a tento kurz držíme stále.

Létající archa je určena pro děti ve věku od 6 do 12 let.

Postupně jsme do výuky zahrnuli projektovou práci, společné bádání ve věkově smíšených skupinách, exkurze, výlety, návštěvy kulturních a vzdělávacích institucí, pravidelné návštěvy stanice mladých přírodovědců, přednášky odborníků z různých oborů, i duchovní výchovu zprostředkovanou farářem z Českobratrské církve evangelické.

Spolek

Komunitní škola má právní formu zapsaného spolku. Náš spolek je nevýdělečný, dotovaný příspěvky svých členů a jejich dary. Veškeré činnosti související s provozem vykonávají rodiče dobrovolně.
Vedení spolku zajišťuje výbor jmenovaný zakladateli. Činnost a fungování spolku upravují stanovy. Spolek je zřízen především pro zajištění organizace vzdělávání našich dětí.

Členství ve spolku předpokládá aktivní podíl na jeho provozu a zapojování se do spolkových akcí mimoškolního charakteru. Jsme komunitou, kterou spojuje touha po svobodném a respektujícím přístupu k dětem v malém, bezpečném a hlavně přátelském kolektivu.

PALUBNÍ DENÍK ZEPPELINU

Naše Létající archa Zeppelin se vznesla poměrně nedávno, aby za velkého nadšení všech svých členů podnikla dobrodružnou výpravu za poznáním. Postupně se z nás stal živoucí a krásný organismus, ze kterého se zatím bez přestání radujeme.

Třídy a učitelé

Koncepce výuky (Zeppelin očima učitelů)

Bc. et Bc. Klára Kombercová
5. třída / dále speciální pedagogika a český jazyk

Mgr. Eliška Smetanová
5. třída

Mgr. et Mgr. Martin Prokopius
3. a 4. třída / dále speciální pedagog, Feuersteinova metoda, environmentální výuka, kroužek koní

Klára Pfannová
1. a 2. třída

Mgr. Mariana Dočekalová
kreativní předměty

Lucie Skokanová
družina

Anežka Slavíková
družina

Organizace výuky

Organizace školního dne

— začátek v 8.30 společným setkáním se zpíváním, či příběhem, od 8.45 výuka
— konec výuky ve 13.30, dále oběd, družina, kroužky
— uzavření školy v 17.00

Družina

Družina funguje od 13.30 do 17.00 hodin pod vedením Lucie Skokanové a Anežky Slavíkové. V pátek zajišťují provoz družiny rodiče, kteří se střídají. Mohou pro děti připravit program, jít s nimi ven na hřiště, nebo zůstat v družině.