Jak pomoci

Finance — sponzoři, dotační tituly

Komunitní škola má napjatý rozpočet, protože se snažíme udržet v mantinelech minimálního školného. V průběhu roku potřebujeme hradit investice do vybavení, učebnic, zajistit běžný provoz, družinu, výlety, kroužky, zajímavé exkurze, pomůcky ke školním projektům. Moc by pomohlo, kdyby škola měla nějakého sponzora, nebo se zapojila do čerpání dotací ve vzdělávací oblasti, kterou naplňuje.

Víte o sponzorovi? O vhodné dotaci? Kontaktujte prosím Julii Včelákovou.

Vybavení

Můžete zajistit nějaké vybavení do školy? Nebo materiál? Kontaktujte Gabriela Fragnera.

Chci se zapojit jinak

Mám trochu času a chci pomoci – napište a budeme Vás kontaktovat, jakmile se vhodný úkol vyskytne. Jsou-li nějaké oblasti, ve kterých se chcete zapojit, napište je prosím také.

Chci se zapojit v průběhu školního roku do družiny, či uspořádat pravidelný nebo jednorázový odpolední kroužek. Mohu zařídit velké auto na převoz věcí či osob. atp. Napište nám.

Chcete se zapojit ještě více a přidat se do realizačního týmu? Kontaktujte prosím Radku Beránkovou.