4. a 5. třída

Zprávy ze školy, domácí úkoly a plán práce na týden od 20. května do 24. května

Dobrý den,   zasílám opět nějaké novinky z dění ve škole a zároveň posílám pracovní plán.     Domácí úkoly a příprava na závěrečnou opakovací práci Inspiraci lze hledat v ZÁVĚREČNÉM OPAKOVÁNÍ v pracovním sešitě na straně 26,27,28 a k tomu testy od strany 29 do 31.     Domácí úkoly – povinné   4. třída   Matematika   10 dkg…

Zprávy ze školy, domácí úkoly a plán práce na týden od 20. května do 24. května

Dobrý den, zasílám opět nějaké novinky z dění ve škole a zároveň posílám pracovní plán. Domácí úkoly a příprava na závěrečnou opakovací práci Inspiraci lze hledat v ZÁVĚREČNÉM OPAKOVÁNÍ v pracovním sešitě na straně 26,27,28 a k tomu testy od strany 29 do 31. Domácí úkoly – povinné 4. třída Matematika 10 dkg =      g         …

AJ 14.5.

Hello, v hodině jsme se věnovali opakování dosud probrané gramatiky, procvičovali jsme do žlutého sešitu. Dále jsme pracovali v učebnici, uzavřeli jsme Unit 7 a společně jsme vypracovali str. 56/3 + zopakovali jsme stupňování příd. jmen (viz. str. 53). Nově jsme otevřeli Unit 8 – podívali jsme se na video 1 a 2, vypracovali jsme str. 57 H.W. celá…

Zprávy ze školy, probraná látka a plán na týden od 13.5. do 17.5. 2024

Dobrý den, zasílám nové informace o pro proběhlých i chystaných akcích.   Pátek 24. května  – TESTY STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ Proběhnou v pracovně pana Fořtíka v Dejvicích. Začátek je plánován na cca 10. hodinu, vrátíme se zpět do Zeppelinu do 13,30. Platí se hotově 600 korun přímo v den konání testů. Případní zájemci se mi, prosím, do středy 15. května ozvou na…

AJ 7.5.

Hello, v hodině jsme se věnovali pokračování v Unit 7 vypracovali jsme str. 52 nově jsme se seznámili se stupňováním přídavných jmen – Adjectives (viz str. 53) + vypracovali jsme str. 54/1 + udělali jsme zápis do sešitu   H.W. zopakovat stupňování + učebnice str. 54 / 2 + průběžně opakovat přítomný čas prostý a průběhový a minulý čas…

AJ 30.4.

Hello, v hodině jsme se intenzivněji pověnovali práci v učebnici. Dokončili jsme Unit 6 (str. 48) a nově jsme začali Unit 7 – podívali jsme se na videa k této lekci + vypracovali jsme str. 49 a 50. H.W. str. 51 / 2 + 3 + doporučuji znovu se podívat na videa k unit 7 a ještě jednou procvičit pravidlo ze str.…

AJ 23.4.

Hello, v první části hodiny jsme se věnovali reflexi testu, děti si zapsaly známky do žákajdy. Testy budou k nahlédnutí během tripartit. Poměrně mnoho žáků si test dopisovalo, ostatní se věnovali seznamování se s reáliemi about The United Kingdom. Dále jsme se všichni věnovali práci v učebnici Unit 6 – str. 45 So you know! Fráze I would like to (chtěl/a…

Zprávy ze školy od 15. do 19. dubna, úkoly, tripartity, testy studijních předpokladů, Poněšice

Dobrý den, zasílám lavinu novinek, které nás čekají. Součástí je přehled probrané látky a plán na další týden. tripartity https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yrPEPeMtuVIcd2cOIKtrJ2h6MtmmF9EX8qHtsAKc4rw/edit?usp=sharing> Poněšice https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VQm7BHwkRqXeQ5LS1aW2iKOlcN2bjdp8_8UoSEO7eaA/edit?usp=sharing>     1) Poněšice – společný výlet rodičů a žáků 4. a 5. třídy od 5. června do 7. června Středa 8:21 odjezd z HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ, za učitele jedu + rodičovský doprovod ( Bertina maminka Adéla, Eliášova…

AJ 16.4.

Hello, v hodinách jsme se věnovali testům, jejich výsledek děti obdrží v úterý 23.4. Rodiče testy uvidí v rámci tripartit. Na příští hodinu není tedy H.W. a jen poprosím o všechny pomůcky na angličtinu. Thank you, Tereza

Domácí úkoly z pátku 12. 4. 2024

Dobrý den, zasílám domácí úkoly. Budu je vybírat a kontrolovat v pátek 19. dubna v domácím sešitě.   4. třída Český jazyk 1) Do domácího sešitu napiš ke každému větnému vzorci 3 souvětí.   Když V1,V2, protože V3.   V1, aby V2 a V3.   2) Zkus zapátrat v paměti, ve fotkách a svým vyprávěním  pomůžeš  zanést střípky do velkého příběhu,…

AJ 9.4. – TEST 16.4.

Hello, dnes proběhla příprava na test, který čeká žáky příští úterý 16.4. Vše jsme procvičili ve žlutém sešitě, doporučuji znovu projít: Unit 3 – 4- 5 – na zadní straně učebnice naleznete seznam slovíček + podívat se na videa k těmto lekcím předložky místa, navigování how often? – always, usually, sometimes, never time (o’clock – it…

Domácí úkoly z 5. dubna

Dobrý den, zasílám domácí úkoly z pátku 5. dubna. Úkoly budu vybírat v pátek 12. dubna v domácím sešitě.   4. třída Český jazyk Napiš 15 věcí, za kterých si vážíš sám sebe a byl bys ochoten je prezentovat během přijímacího řízení na novou školu.   Dle následujícího zadání, kdy číslo znamená slovní druh, napiš věty. 2 2 1…

AJ 2.4.

Hello, více jsme se opět věnovali minulému času, používáme nově další tři nepravidelná slovesa: GO – WENT (šel) , DO – DID (dělal, udělal) , TO BE – WAS /WERE (byl) U slovesa být v minulém čase jsme si udělali zápis do sešitu, H.W. učit se toto + book p. 44/2. Jednotné číslo slovesa BÝT v min.č : I was…

AJ 19.3.

Hello, v hodině jsme dokončili Unit 5 (vypracovali jsme str. 40). Navázali jsme rovnou Unit 6 (str. 41) H.W. book p. 39/3 – podle obrázku mají žáci napsat krátký příběh, mají použít: sholud/shouldn’t x must /musn’t (inspirovat se mohou příběhem ze cvičení 1) Dále se také věnujeme minulému času. Thank you, Tereza      

Domácí úkoly z pátku 15. 3.

Dobrý den, zasílám seznam domácích úkolů. Zároveň apeluji na všechny zapomnětlivce, aby v pondělí doodevzdali úkoly z minulého týdne. 5. třída Český jazyk Vytvoř do domácího sešitu 5 souvětí spojených vztažným zájmenem, dále vytvoř 4 souvětí spojená pomocí spojek a 2 souvětí, která budou spojena pomocí příslovce. Vzor: Nevím, který si vezmu svetr. Nepřišel, protože onemocněl. Nevím, kam…

AJ 12.3.

Hello, nově jsme se seznámili s pravidlem používání slov – doporučení a příkazu SHOULD = měl /měla bys  // SHOULDN’T = neměl / neměla bys MUST  = musíš // MUSN’T = nesmíš děti mají zápis v sešitech. Dále jsme vypracovali v učebnici: 36/4, 38/ 1-3 a procvičovali jsme minulý čas tvořený pomocí pravidelných i nepravidelných sloves. H.W. 39/1 Thank you, Tereza…

Plán na týden od 11. 3. o pátku 15. 3.

Dobrý den, zasílám domácí úkoly z pátku 8. března a plán na týden od pondělí 11. března.   Domácí úkoly – do domácího sešitu   4. třída Český jazyk – uvedená čísla značí slovní druhy. Vytvoř dle tohoto uvedeného vzorce alespoň 4 věty. 3 2 2 1 5 2 1   Urči pád a vzor u následujících podstatných jmen: Průvodce…

AJ 5.3.2024

Hello, děti si do sešitů nalepily test, který psaly min. týden. Do testů tedy můžete nahlédnout:-). Známku mají v žákovské. Velká pochvala všem:-)) V hodině jsme navázali na ČAS – What time is it? Žáci jsou seznámeni s tím, že v britské AJ se používají výrazy: O’clock – celá hodina, quarter past – čtvrt, half past – půl, quarter…

Plán výuky na týden od 4. 3. do pátku 8. 3.

Dobrý den,   zasílám plán výuky na následující týden.     Pondělí     4. třída   Žlutý pracovní sešit na čj – strana 16,17 a 18.   Mluvnické kategorie sloves ( osoba, číslo, čas a způsob ) u následujících slov:   pracoval by   byli bychom pracovali   vy byste pracovali   Pracuj!   pracuješ     Kontrolní…

Zprávy ze školy za týden od 26. 2. do 1. 3. a domácí úkoly z pátku 1. 3.

Dobrý den, posílám přehled látky za uplynulý týden. Většinu času jsme dodělávali samostatnou práci zadanou po dobu mé nepřítomnosti v týdnu od 19. února do 22. února. Mimo dodělávek jsme udělali následující.   5. třída Druhy zájmen a druhy číslovek Na druhy zájmen jsme pracovali s níže uvedenou tabulkou. Žáci by měli být schopni samostatně vyhledat zájmeno a určit…

Načítání blogu...