4. a 5. třída

DÚ a info pro nemocné

Milí rodiče, domácím úkolem je pouze opakování na středeční test z vlastivědy – otázky z pracovních listů strany 31-32 Info pro nemocné VL – období komunistické vlády, sametová revoluce PŘ  -lidské tělo – kostra a svaly AJ – viz samostatný příspěvek ČJ IV. – opakování, stavba slova  PS 34-37 V. – opakování vzorů, shoda, předpony s-z apod., PS…

DÚ a info pro nemocné

Milí rodiče, DÚ IV. třída – ČJ – PS – 29/5,6,7, do školní matematiky 1529×7, 1064×9, 22114×6, 10597×4 V. třída – ČJ- PS 28/4, do školní matematiky 724101×26, 4154×14, 7250×315, 4198×705 Info pro nemocné VL – období komunistické vlády PŘ  -podnebné pásy AJ – viz samostatný příspěvek ČJ IV. – čárky v souvětí, shoda přísudku s podmětem…

Informace z naší třídy od 25.4.

Milí rodiče, omlouvám se za další absenci příspěvků, shrnu tedy uplynulé týdny IV. třída procvičujeme především skladební dvojice a nyní shodu přísudku s podmětem, prosím i o domácí opakování v matematice jsme se posunuli k násobení a dělení čísel do milionu zpaměti a pořadí výpočtů V. třída soustředíme se na druhy zájmen a jejich skloňování, opakujeme zdvojené souhlásky pracujeme s desetinnými čísly a matematickými operacemi…

Testy

Pondělní test z přírodovědy – napiš, co víš o: půdě, vodě, Zemi, další zvolené planetě Středa – test z vlastivědy napiš, co víš o: Josefu II., Národním obrození, první světové válce, TGM a první republice  

DÚ a info pro nemocné

Milí rodiče, domácí úkol na tento týden je IV. třída – ČJ – PS – str. 12 V. třída – ČJ – PS – str. 13 Info pro nemocné IV. třída ČJ – podmět + přísudek (holý a rozvitý), vzorec souvětí, přímá řeč, shoda přísudku s podmětem, PS cca 9-13 M – sčítání a odčítání do milionu zpaměti, římská…

DÚ a info pro nemocné

Milí rodiče, domácím úkolem je pouze procvičování před testy a čtenářský deník. IV. třída ČJ – slovesný způsob, opakování rozborů vět M – zaokrouhlování, násobení pod sebou, slovní úlohy VL – období po první světové válce PŘ – vesmír – Merkur a Venuše AJ – viz samostatný příspěvek na blogu V. třída ČJ – druhy přísudku, psaní…

TV/VV na březen a duben 2022

Vážení rodiče, posílam rozpis TV/VV na březen a duben 2022: 1. a 2.3. – TV 15. a 16.3. – Jarní prázdniny 22. a 23.3. – TV (zajištěna tělocvična) 29. a 30.3. – VV (možná projekce na Jednom světě) 5. a 6.4. – TV 12. a 13.4. – VV 19. a 20.4. – TV 26. a 27.4. – VV Františka

Info od 21. 2.

Milí rodiče, domácí úkol na příští středu (3.3.) je zápis ve čtenářském deníku – autor, ilustrátor, stručně převyprávěný obsah a hodnocení / doporučení V příštím týdnu budeme psát opakovací testy – středa 2.3. ČJ, pátek 4.3. M (včetně geometrie), dalším úkolem je tedy procvičování se školními a pracovními sešity. Zadání testů – IV. třída ČJ – kategorie u podstatných…

Domácí úkol z 14.2.

Domácí úkol IV. třída – ČJ – PS str. 4/2,3 V. třída ČJ – PS str.5

DÚ a info pro nemocné

Milí rodiče, domácí úkoly na pátek jsou následující IV. třída – M – PS V. třída – M – PS obě třídy ČJ – do školního sešitu 3 souvětí z knihy, určit vzorec souvětí, slovní druhy a skladební dvojice Info pro nemocné IV. třída ČJ – přímá řeč, vzory podstatných jmen ženského a středního rodu, PS 45-48 M…

DÚ a info pro nemocné

Milí rodiče, domácí úkoly IV. třída – ČJ PS 42/7 a M PS 29-sloupeček V. třída – ČJ PS 45/5,6 a M PS 11/3 Info pro nemocné IV. třída ČJ vzory podstatných jmen, PS 40-43 M – rozvinutý zápis čísla, PS 28-33 V. třída ČJ – shoda přísudku s podmětem, druhy přísudku, PS 44-47 M – roznásobení sčítanců,…

DÚ a info pro nemocné

Milí rodiče, úkol na tento týden je z matematiky IV. M – PS 24-1,2,3 V M -PS 8-1,3 Info pro nemocné IV. třída M – násobení pod sebou, PS str. 22,25 čj – 39-41 V. třída M dělení dvojciferným číslem se zbytkem, 8,11 ČJ – 41-43 přírodověda – vlastnosti látek (skupenství, hmotnost, délka, teplota) – čím měříme…

DÚ a info pro nemocné

Milí rodiče,   domácí úkol na tento týden je jen z češtiny IV. třída ČJ – PS 37/6,7 V. třída M – PS 40/1,2 Plán na tento týden V. třída ČJ – procvičování shody s přísudkem, psaní zdvojených souhlásek, předpony s, z, vz M – dělení dvojciferným číslem – zkrácený zápis IV. třída ČJ – vzory podstatných…

TV a VV leden a únor 2022

Mílí rodiče a děti, posílám rozpis tělocviků a výtvarek na měsíce leden a únor 2022. 4. a 5.1. – TV (návštěva tělocvičny, kterou definitivně potvrdíme v pondělá 3.1.) 11. a 12.1. – VV 18. a 19.1. – TV (bruslení) 25. a 26.1. – VV 1. a 2.2. – TV 8. a 9.2. – VV 15. a 16.2. – TV (návštěva telocvičny, kterou definitivně potvrdíme 14.2.) 22.…

Test z angličtiny

Test bude mít 5 částí 1. Měsíce a dny v týdnu umět + roční období Bude pár otázek… 2. 10 vět o sobě 3. Předložky místa 4. Velká Británie Vědět základní info dle tabule 5. 5 sloves dle tabule

Info pro nemocné a DÚ

Zde bude postupně zadávána práce Pondělí IV. třída – procvičování určování vzorů rodu středního, báseň Hoj ty štědrý večere (libovolná jiná vánoční), ČJ – PS 29, M – 48/2, 50/1, neživá příroda V. třída – přídavná jména, zdvojené souhlásky – 28/7, 29/8, M – PS dopočítání strany 56, 57/1, neživá příroda Úterý IV. třída 9-9:40…

Dú a info pro nemocné

Milí rodiče, domácí úkol na tento týden IV. – ČJ – PS 24. M PS 44/1,2 V.  ČJ – PS 22/1,2, M PS 51/1 A-D Info pro nemocné IV ČJ – rozdíl mezi předložkou a předponou, PS 25-27/2, vzory podstatných jmen středního rodu M – násobení a dělení do 1000 zpaměti, krychle, jednotky času, PS43-47, geometrie obvod…

Zadání testů

Milí rodiče, čtvrtletní opakování budou čtvrtek 18. 11. ČJ pátek 19.  11. M pondělí 22. 11. PRV Český jazyk IV. třída – vyjmenovaná slova, slovní druhy, základní skladební dvojice, mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves V. třída – i/y – vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem. Skladební dvojice, vzorce souvětí, psaní mě/mně Matematika IV.…

DÚ a info pro nemocné od 8.11.

Milí rodiče, domácí úkoly na tento týden IV. třída – ČJ – PS 21-12 a M PS 29-2 a sloupeček V. třída -ČJ – PS 20-9,10 a M PS 33-6 a dobrovolně 33-5 Týdenní plán pro nemocné IV. třída ČJ – stavba slova, skladební dvojice, spisovná a nespisovná čeština PS – 21-23 M – dělení se zbytkem, počítání se závorkami…

DÚ a informace pro nemocné

Milí rodiče, domácí úkol na tento týden je následující IV. třída – ČJ – PS 17/1, M – PS 21/2,3 V. třída – ČJ – PS 17/1, M – PS 23/1 Obě třídy – odevzdání čtenářského deníku do 15. 11. Informace pro tento týden IV. třída ČJ – psaní ě/je, PS -15-19, procvičujeme slovní druhy…

Načítání blogu...