Dobrý den,

 

zasílám opět nějaké novinky z dění ve škole a zároveň posílám pracovní plán.

 

 

Domácí úkoly a příprava na závěrečnou opakovací práci

Inspiraci lze hledat v ZÁVĚREČNÉM OPAKOVÁNÍ v pracovním sešitě na straně 26,27,28 a k tomu testy od strany 29 do 31.

 

 

Domácí úkoly – povinné

 

4. třída

 

Matematika

 

10 dkg =      g                      1000g =         dkg        kg                1000 kg =        q               tun                   1000 ml =         litrů

 

 

10 hl =        litrů        dcl           ml                64 minut =                  sekund                                 1 den =          hodin             minut              sekund

 

 

 

Vypočítej:

 

1/7 + 1/8 =                                      2/5 + 1/4 + 2/10 =                                       1/12 + 1/3 + 1/4 + 1/6 =                                                   2/8 – 1/8 =

 

Český jazyk

 

Učebnice strana 127/12 do domácího sešitu.

 

Od součinu čísel 25 a 5 odečti jejich podíl. Výsledek je?

 

 

 Dobrovolné – obdobné budeme dělat příští týden v rámci přípravy na test

 

 

 

Na třešni dozrálo 63 plodů. Špaček 1/7 třešní nakloval. Kolik neporušených třešní zůstalo na stromě?

 

 

5. třída

Povinné úkoly

Zhlédnul x Shlédnul

Správa x Zpráva

Vytvoř 2 věty s každým slovem.

Dobrovolné úkoly = příprava na test

Matematika

 

Převeď.

 

10 cm2 =           dm2                                                      1mm2 =               cm2                      10m2 =             dm2              cm2                   mm2

 

 

4m3 =               dm3                                                       1 litr =                   dm3                     1cm3 =                        m3                  1 litr =             dcl

 

 

5 dcl =              ml                                                           1g =                     dkg                        kg                     q                     tun

 

 Český jazyk

 

Doplň s,z.

 

Lidé se _bíhali. _bíral věci a odvážel je na _běrný dvůr. _pívánky na hodinách _pěvu byly _hledány jako vynikající. Noha mu _černala, musela být amputována. Jablka _plesnivěla. Byla to nemilá _práva. V klubu se _přátelil s Bořivojem. Nevyřešené problémy ho pomalu  _žíraly. Vše uměl dobře _peněžit. Byl u _povědi.

 

_pytoval svědomí. _:hlédnul nový film. Bylo mu _hůry dáno.

 

 

Hodně zdaru

Martin