2. a 3. třída

AJ 28.11.

Hello, společně stále procvičujeme tyto otázky a odpovědi na ně. Druháci odpovídají ideálně anglicky, stačí jedním slovem. Třeťáci pak anglicky celou větou. Vše mají v sešitech. What is your name? How are you? What is your favorite color? What day is it today? What is the weather like? Příští hodinu si z těchto vět napíšeme malý test. Třeťáci…

Texty koled

Milí rodiče, blíží se Vánoce a my se na ně začínáme připravovat i v hodinách hudební výchovy. Proto vkládám texty koled, které se s dětmi ve všech třídách učíme a těšíme se, že si je spolu s rodičovskou kapelou a vámi zazpíváme na vánočním večírku v Citadele. Pokud chcete, stáhněte text a připravte se na večírek a Vánoce s námi! Texty koled Děkuji a přeji hezký začátek…

AJ 21.11.

Hello, společně si rozšiřujeme slovní zásobu o slovíčka vztahující se k počasí: What is the weather like? It is sunny, windy, cloudy, raining, snowing (orange book unit 9) https://www.youtube.com/watch?v=_xMMWHVbjGk&t=169s A upevňujeme otázku a odpověď: What day is it today? It is …. 2. třída – nově se věnujeme Unit 4, prosím o zhlédnutí videí k této lekci, H.W. page 25 +…

AJ 14.11.

Hello, v hodině jsme psali test a v další hodině jsme se věnovali také tomuto testu, prošli jsme si společně všechna cvičení a ujasnili jsme si, když bylo třeba něco ještě ne úplně jasné. Děti dostanou testy opravené příští hodinu a vlepíme si je do sešitů. Děti si také napsaly hodnocení za září a říjen z angličtiny, já jim ho dodám…

Info na týden od 13. 11.

Hezké pondělí, přidávám informace k následujícímu týdnu. S druhou třídou tento týden opakujeme tvrdé souhlásky (h, ch, k, r, d, t, n) a začínáme se učit ty měkké (ž,š,č,ř,c,j,d,t,n).  V matematice cvičíme, že v příkladech mají přednost závorky. Se třetí třídou si opakujeme vyjmenovaná slova po B, učíme se poznávat slova s nimi příbuzná i zákeřné dvojice slov (např. bít x být,…

AJ 7. 11. 2023

Hello, společně jsme opakovali a cvičili jednotné a množné číslo, děti mají kopii v sešitech, za domácí úkol mají dokončit cvičení 2. Dále jsme se připravovali na test. Příští hodinu 14.11. čeká oba ročníky test 2. třída  – osobní zájmena – překlad / doplňování (I am happy, She is sleepy, we are friends etc). 3. třída – přivlastňovací…

Info na týden od 6. listopadu

Pěkné pondělí, přidávám informace k následujícímu týdnu. S druhou třídou tento týden opakujeme tvrdé souhlásky (h, ch, k, r, d, t, n) a v matematice sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku (např. 86-4 = 82 apod.) Tento týden přibyde i počítání se závorkami a jejich přednost. Se třetí třídou se opakujeme vyjmenovaná slova po B, učíme se poznávat…

AJ 31.10.2023

Hello, společně jsme se věnovali tematice Halloween, povídali jsme si o původu tohoto svátku. Pro potěšení všech posílám videa a písničku, slovíčka z písničky opakujte – ghost, vampire, skeleton, witch, werawolf, mummy H.W. 2 tř. Hravé úkoly vše se str. 52-57 + procvičit. Dále procvičujte předložky místa IN, ON, UNDER umíme také next to (nebo by). Také stále…

Rozvrh 2. a 3. třídy

Rozvrh 2. a 3. třídy Rozvrhy Zeppelin 23–24 web_2a3

Info na týden od 30. října

Pěkné pondělí, přidávám informace k následujícímu týdnu. S druhou třídou tento týden začínáme tvrdé souhlásky (h, ch, k, r, d, t, n) a se třetí třídou se dostáváme k vyjmenovaným slovům po B. Děti se mě dnes ptali, jestli si zítra mohou vzít převleky, určitě mohou, pokud chtějí. Přeji všem krásný týden! 2. třída Český jazyk –  samohlásky (a,e,i,o,u,y)…

AJ 24.10.2023

Hello, 2. tř. HW page 17 (děti porovnávají dva různé domy) + dokončí str. 15. Stále jsme v UNIT 3, opakujte slovíčka UNIT 1, 2, 3. Dále trénujeme jednotné a množné číslo (There is 1 bedroom X There are 2 bedrooms). A stále také osobní zájmena. 3. tř. HW page 15 / 1 (děti si mají přečíst text…

AJ 17.10.2023

Hello, společně stále platí : učit se dny v týdnu (zapsáno i v sešitech) a osobní zájmena (zapsáno z minula) + opakovat počítání. 2. tř. UNIT 3 My House – H.W. podívat se na všechna videa této lekce a procvičovat slovíčka této lekce. Hravé úkoly str. 42 – vypracovat doma (ve škole jsme dělali str. 40-41). Na poslední stránce v učebnici je přehled…

Info na týden od 16. 10.

Krásné pondělí, přidávám informace k následujícímu týdnu. Dnes jsme místo dvou hodin prvouky měli z velké části třídnickou hodinu. Třídnické hodiny budu jednou za čas vkládat do vyučování, abychom si jako třída sdělili vše, co potřebujeme. Dnes jsme se věnovali tomu, jak se ve třídě máme a co by se tu mohlo zlepšit nebo být jinak. Mám radost…

AJ 10.10. 2023

Hello, your HW is 2. třída – pracovní sešit Hravé úkoly vše ze str. 4-7 (něco mají děti vypracované ze školy). 3. třída – učebnice vše ze str. 1-8 – děti si mají doplnit cvičení, která ještě nemají hotová. Tím uzavřeme Unit 1. Pro všechny – stále se učíme dny v týdnu a osobní zájmena (nově zapsané…

Info na týden od 9. 10.

Pěkné pondělí, přidávám informace k následujícímu týdnu. Jak už jsem psala ve WhatsAppu, děti dostaly nové úkolníčky a nově mají možnost plnit ještě dobrovolné domácí úkoly. V prvouce postupně doděláváme velmi povedené mapy, které děti tvoří ve dvojicích. V příštím týdnu už snad budou k vidění ve třídě. Přeji krásný týden všem! 2. třída Český jazyk –  slova podřazená a nadřazená,…

AJ 3.10.2023

Hello, společně se učíme dny v týdnu, a osobní zájmena (toto je dlouhodobější úkol a prosím o procvičování) 2. třída všichni by měli už bezpečně umět odpovědět na otázku: How are you? What is your name? Prosím o ujištění a případné procvičení. Dále se věnujeme Unit 3, děti se mohou podívat na videa. 3. třída H.w. book page 8/ex. B, C,…

Info na týden od 2. 10.

Krásné pondělí, přidávám informace k následujícímu týdnu, tento týden děti dostaly domácí úkol. Prosím o přinesení do pátku. 2. třída Český jazyk –  druhy vět PS – str. 10, 12/2, 13/4 Písanka – str. 16 Matematika – opakování (sčítání a odčítání do 20, slovní úlohy, porovnávání, číselné řady) Učebnice – str. 3 – 5 Prvouka – tvorba mapy…

AJ 26.9.2023

Hello, 2. třída HW – book Unit 1 and 2 – pustit si videa k oběma lekcím, procivičit slovíčka a doplnit učebnici (mělo by být hotové vše ze str. 5-8). Děti by vše již měly znát, zatím jde o opakování. (Videa vám poslala Klára přes úschovnu, kdyby se k někomu nedostala, dejte mi prosím vědět. Díky) 3. třída HW –…

AJ 19.9.

Hello, letos bude třída na angličtinu částečně rozdělena dle ročníků. Když bude více pracovat jedna skupina, druhá skupina bude zaměřena na samostatnou práci a procvičování (máme nově tablety, občas využijeme pro on-line procvičování). A naopak. V hodině bude i část společná pro všechny se společným tématem. 3. třída má novou učebnici Bronze – poprosím vás o registraci kódu do aplikace,…

Info na týden od 18. 9.

Krásné pondělí, přidávám informace k následujícímu týdnu, stále jsme především ve stadiu opakování z loňského roku. Přeji pěkné dny babího léta! 2. třída Český jazyk –  ú/ů (kde ve slově píšeme), vlastní jména (pravidla spojená se psaním velkého písmene), slabika / slovo / věta PS – str. 8 Písanka – str. 14 Pravopisné pětiminutovky – str. 1…

Načítání blogu...