Hello,

dnes proběhla příprava na test, který čeká žáky příští úterý 16.4. Pracovali jsme do žlutých sešitů, prošli jsme si učebnice.

společná témata:

  • present tense (simple x continuous) for ex. I sleep every day x I am writing now.
  • člen A / AN
  • jednotné a množné číslo (There is x There are)

2. třída

procvičte UNIT 5 – 6 – 7 – videa daných lekcí + slovíčka na poslední straně v učebnici (děti je nemusí umět psát, ale číst a rozumět jim). Projděte namátkově některá cvičení v učebnici.

3. třída

procvičte UNIT 4 – 5 – 6 videa daných lekcí + slovíčka na poslední straně v učebnici (děti je nemusí umět psát, ale číst a rozumět jim). Projděte namátkově některá cvičení v učebnici.

Good luck,

Tereza