Hello,

dnes jsme měli závěrečnou hodinu angličtiny, která byla věnována opakování, rekapitulaci celého pololetí a sebehodnocení. Děti také dostaly výsledky svých testů, známky mají zapsané v žákovských (ten, kdo ji měl), testy mají u sebe učitelé, aby je mohli založit do portfolií pro hodnocení do zastřešujících škol. Pokud budete chtít test vidět, prosím, obraťte se na ně.

Za sebe jsem dětem pověděla také mé hodnocení tohoto pololetí, kdy jsem jim poděkovala za milou spolupráci a za hodiny, které byly plné fajn atmosféry a úsilí proniknout více a více do angličtiny. Těším se, že na tuto vlnu nasedneme zase v září a budeme pokračovat dál:-). V učebnici u současných třeťáků nám zbývá ještě nějaká lekce na dopracování, v září tím začneme.

 

Thank you, Tereza

 

/příští hodinu ze zdravotních důvodu ve škole nebudu, děti budou mít supl/