Hello,

děti dostaly výsledky testu a společně jsme prošli cvičení z testu, známky mají zapsané v žákajdách, testy budou k nahlédnutí na tripartitách. Dále jsme procvičovali společně present tense.

Ve druhé části výuky jsme se věnovali tématu JOBS – What do you want to be? – I want to be a….

Podívali jsme se na videa z unit 8 orange book + všichni jsme vypracovali cvičení ze str. 58 (třeťáci mají nalepenou kopii v sešitech – zde i seznam profesí)

Děti dostaly zadaný dlouhodobý úkol – zpracovat PROJEKT na téma WHAT DO I WANT TO BE? 

Projekt odevzadají 14. 5.

Požadavky: zpracování v angličtině, ideálně kreativně pojatý plakát obohacený o různé obrázky a kresby, rozsahu textu meze nekladu.

Všichni by ale měli mít obsažené tyto body:

  • představení (jméno, věk, odkud jsi)
  • koníčky, zájmy
  • jaké povolání chceš dělat a proč

Děti si mohou pomoci slovníkem, učebnicí, mohou požádat o pomoc vás. Každopádně preferuji co nejvíce zapojení vlastní hlavy:-))

Projekty si v úterý 14.5. budeme prezentovat. Těším se!

Thank you, Tereza