Hello,

v hodině jsme navázali na prezentaci projektů, které byly úžasně vydařené. Velká pochvala všem jak za zpracování, tak za odvahu prezentovat v angličtině před třídou. Mám velikou radost. Projekty dětem příští hodnu vrátím.

 

Dále jsme se věnovali přípravě na závěrečný test, který čeká dětí příští úterý 28.5.

Toto bude v testu:

Společné pro 2. a 3. třídu:

  • questions
  • days of the week (3. třída umí u napsat)
  • Can / Can ‚t
  • Like / Don’t like
  • present simple + continuous
  • slovesa (viz stará kopie v sešitech, umí i napsat

 

2. třída

více procvičí Unit 7 – 8 – 9, slovíčka Forest animals + jobs, člen A / AN, There is / There are, water + clothes + fráze put on / take off

 

3. třída

více procvičí Unit 6 – 7 + slovíčka a videa těchto lekcí, člen A / AN / Some (u nepočitatelných poj), osoby a slovesa (pozor na 3. osobu v jednotném čísle) + k tomu se váže pravidlo Do / Does

She likes swimming. = Do / Does she like swimming? – děti vybírají správnou variantu

 

Good luck,

Tereza