Dobrý den,
přidávám informace k tomuto týdnu.

Tento týden nás čeká návšteva Vítka Hrbáčka. Ve čtvrtek první dvě hodiny bude Vítek s dětmi dělat program ve třídě, který je zaměřený na mapování vztahů v kolektivu a posílení spolupráce. Další hodiny budeme pokračovat v renovaci předzahrádky s Mirkem Otáhalem.

Děkuji a přeji krásný zbytek týdne!


2. třída

Český jazyk  párové souhlásky (b – p, h- ch, d -t)

Pracovní sešit 2   – str. 27 – 29

Pravopisné pětiminutovky – str. 23

Pracujeme i do školních sešitů.

Matematika násobení 3, sudá a lichá čísla

Pracovní sešit 2 – str. 10 – 12

Domácí úkol – pracovní list – párové souhlásky

Dobrovolný domácí úkol – pracovní list – dělení 1, 2, 10


3. třída

Český jazyk vyjmenovaná slova po S (významy, řada, zákeřné dvojice) + rod a číslo u podstatných jmen

 Pravopisné pětiminutovky – str. 37 a dál

PS – str. 38 – 39

Matematika Sčítání a odčítání do 1000 – písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel, násobení 10 a 100

PS 2 – str. 6 -9

Domácí úkol – pracovní list – věty jednoduché

Dobrovolný domácí úkol – pracovní list – sčítání pod sebou