Hello,

společně jsem procvičovali slovíčka k profesím, present tense, sloveso CAN / CAN’T, I like X I don’t like

Připomínám PROJEKT na 14.5. (viz minulý příspěvek)

 

2. tř. vypracovali jsme str. 59 a 61

H.W. dokončit str. 63 + procvičit frázi Take off – Put on a slovíčka k oblékání

3. tř. vypracovali jsme str. 46

nastudovali jsme pravidlo ze str. 45 A/AN, there is x there are, SOME

some – používáme pro podstatná jména, která nemůžeme spočítat (there is some water, some sugar…. )

H.W. 47/1 a 2

 

Thank you,

Tereza