Dobrý den,
přidávám informace k tomuto týdnu.

Omlouvám se, pondělky bývají hektické a zase jsem zapomněla dětem rozdat domácí úkol. Zítra ho rozdám a děti je mohou odevzdat v pondělí.

Ve čtvrtek se na projekt chystáme do hvězdárny, biblák nás tento týden nečeká.

Přeji všem pěkný týden!

________________________________________________________________________________________________

2. třída

Český jazyk opakování – párové souhlásky, podstatná jména, slovesa a předložky

Pracovní sešit 2   – str. 34 – 39

Pracujeme i do školních sešitů.

Matematika násobení a dělení 3, násobení a dělení 4 

Pracovní sešit 2 – str. 17 – 18

Rozcvičky – str. 16 – 17

Prvouka – lidské tělo – vnitřní orgány a smysly

Domácí úkol – pracovní list – násobení a dělení 3 a 4

Dobrovolný domácí úkol – pracovní list – násobení a dělení 3 a 4


3. třída

Český jazyk  pádové otázky + vyjmenovaná slova po Z

Pětiminutovky – str. 38 – 42

PS – str. 7 – 9

Pracujeme i do školních sešitů.

Matematika násobení trojciferného čísla jednociferným (př.  168 x 3), dělení se zbytkem

PS 2 – str. 16 – 18

Prvouka – lidské tělo – vnitřní orgány a smysly

Domácí úkol – pracovní list – opakování vyjmenovaných slov

Dobrovolný domácí úkol – pracovní list – opakování vyjmenovaných slov