Dobrý den,
přidávám informace k následujícímu týdnu.

Omlouvám se, už je to trochu standart, ale dnes ve zmatku projektu jsem zase zapomněla dětem rozdat domácí úkol. Zítra ho rozdám a děti ho mohou odevzdat v pondělí.

Dnes jsme měli projekt sexuální výchovy a ve čtvrtek nás čeká školní focení. Takže tento týden máme dva projektové dny.

Děkuji a přeji všem pěkný týden!

________________________________________________________________________________________________

2. třída

Český jazyk opakování – párové souhlásky, podstatná jména, slovesa a předložky

Pracovní sešit 2   – str. 38 – 40

Pracujeme i do školních sešitů.

Matematika násobení a dělení 4, opakování všech naučených násobilek

Pracovní sešit 2 – str. 19

Rozcvičky – str. 16 – 17

Domácí úkol – pracovní list – slovní druhy


3. třída

Český jazyk  osoby u sloves

Pracujeme i do školních sešitů.

Matematika dělení se zbytkem

PS 2 – str. 18

Rozcvičky – str. 18 – 19

Domácí úkol – pracovní list – opakování pádových otázek