Dobrý den,
přidávám informace k tomuto týdnu.

Tento týden nás čeká učící čtvrtek. Vzhledem k tomu, že v pondělí 27. 5. nás čeká projekt sexuální výchovy, tak tímto čtvrtkem nahrazujeme pondělí za dva týdny. Budeme se tedy učit podle pondělního rozvrhu. Blíží se nám konec roku, tak je každý učící den navíc k dobru. 🙂

V prvouce se nyní věnujeme lidskému tělu. Pokud mají děti nějaké knihy / encyklopedie o něm, budu ráda, když je ve čtvrtek přinesou, abychom mohli společně bádat.

Přeji všem krásný slunný týden!

________________________________________________________________________________________________

2. třída

Český jazyk  párové souhlásky, podstatná jména, slovesa a předložky, věta a souvětí

Pracovní sešit 2   – str. 33

Pravopisné pětiminutovky – str. 23 a dál

Pracujeme i do školních sešitů.

Matematika násobení a dělení 3, násobení 4

Pracovní sešit 2 – str. 15 – 17

Rozcvičky – str. 6 – 10

Prvouka – lidské tělo – vnitřní orgány

Domácí úkol – pracovní list – násobení a dělení 2 a 3

Dobrovolný domácí úkol – pracovní list – násobení a dělení 2 a 3


3. třída

Český jazyk  pádové otázky + vyjmenovaná slova po V

Učebnice – str. 91

Pětiminutovky – str. 38 – 42

PS – str. 5 – 6

Pracujeme především do školních sešitů.

Matematika násobení trojciferného čísla jednociferným (př.  168 x 3), násobení pod sebou (jednomístným číslem)

PS 2 – str. 14 – 15 

Prvouka – lidské tělo – vnitřní orgány

Domácí úkol – pracovní list – násobení a dělení trojciferných čísel

Dobrovolný domácí úkol – pracovní list – násobení a dělení trojciferných čísel