Hello,

v první části hodiny jsme se věnovali reflexi testu, děti si zapsaly známky do žákajdy. Testy budou k nahlédnutí během tripartit.

Poměrně mnoho žáků si test dopisovalo, ostatní se věnovali seznamování se s reáliemi about The United Kingdom.

Dále jsme se všichni věnovali práci v učebnici Unit 6 – str. 45 So you know! Fráze I would like to (chtěl/a bych) + 46/ 1, 2, 3

H.W. str. 47 / 1

Thank you,

Tereza