Dobrý den,

zasílám seznam domácích úkolů. Zároveň apeluji na všechny zapomnětlivce, aby v pondělí doodevzdali úkoly z minulého týdne.

5. třída

Český jazyk

Vytvoř do domácího sešitu 5 souvětí spojených vztažným zájmenem, dále vytvoř 4 souvětí spojená pomocí spojek a 2 souvětí, která budou spojena pomocí příslovce.

Vzor:

Nevím, který si vezmu svetr.

Nepřišel, protože onemocněl.

Nevím, kam jsem si položil mobil.

 

4. třída

Český jazyk

Vytvoř všechny osoby v podmiňovacím způsobu u následujících sloves:

učit se

počítat

vařit

Minutovky – strana 23/45

 

Hodně zdaru

Martin