Dobrý den,

zasílám domácí úkoly z pátku 8. března a plán na týden od pondělí 11. března.

 

Domácí úkoly – do domácího sešitu

 

4. třída

Český jazyk – uvedená čísla značí slovní druhy. Vytvoř dle tohoto uvedeného vzorce alespoň 4 věty.

3 2 2 1 5 2 1

 

Urči pád a vzor u následujících podstatných jmen:

Průvodce

Peníze

Na březích

V potocích

Mrazy

 

Minutovky – strana 21 dodělat a 22/43.

 

5. třída

Český jazyk – vymysli 5 vět s velkým počtem zájmen, číslovek a přídavných jmen ve větě.

 

 

Plán na týden od 11. března do pátku 15. března

 

4. třída

Český jazyk – časování sloves, slovesný způsob, důraz na spisovné tvary podmiňovacího způsobu, slovesný infinitiv.

Druhý díl pracovního sešitu český jazyk ( začínáme ) – strana 4,5,6,7

 

Matematika druhý díl pracovního sešitu – 3,4 a 7

 

Pátek

Od následujících sloves tvoř všechny způsoby, časy a osoby, pokud to půjde.

Číst

Jíst

Psát

Učit se

Kreslit

 

Pravopisné cvičení – diktát ( určujeme ve větách tužkou podmět a přísudek )

 

Chrudoš vystavil na výstavě ve výstavní síni na Vyšehradě blízko Výtoně své vynikající významné obrázky. Byl to nevýznamný vědecký objev. Nevypočítal objem zbylé tekutiny v lahvi. Na březích řeky Vydry se vyhřívaly vydry.

 

5. třída

Český jazyk – druhy zájmen, druhy číslovek  v přehledových tabulkách z učebnice na  straně 93 a 94. Skloňování 2,3,4 na straně 95 v učebnici.

Učebnice strana 93/6, 95/12 a 99/25. K tomu budeme dělat pravidla psaní s na začátku slova ( sběr, shromáždění, atd… )

 

Druhý díl pracovního sešitu z čj – strana 6, 8/10, 9 celá, 10/2

 

Matematika – bílý pracovní sešit strana 56 celá, strana 57 celá, 58/178 a 59/181 a 182, k tomu počítáme aritmetický průměr desetinných čísel a k tomu začínáme rovnice.

 

Vlastivěda – obě třídy

Přítoky Labe a Vltavy z pravé a levé strany. Tím dokončíme naši vlast a vrháme se na Evropu.

 

Přírodověda

Mozek, nervová soustava, reflexy

 

Hodně zdaru

Martin