Hello,

více jsme se opět věnovali minulému času, používáme nově další tři nepravidelná slovesa:

GO – WENT (šel) , DO – DID (dělal, udělal) , TO BE – WAS /WERE (byl)

U slovesa být v minulém čase jsme si udělali zápis do sešitu, H.W. učit se toto + book p. 44/2.

Jednotné číslo slovesa BÝT v min.č : I was / You were / He, she, it was

Množné číslo slovesa BÝT v min. č. : We were /You were / They were

 

V učebnici jsme vypracovali na str. 43 / H.W. a na str. 44 / 1

 

Thank you, Tereza