Hello,

nově jsme se seznámili s pravidlem používání slov – doporučení a příkazu

SHOULD = měl /měla bys  // SHOULDN’T = neměl / neměla bys

MUST  = musíš // MUSN’T = nesmíš

děti mají zápis v sešitech.

Dále jsme vypracovali v učebnici: 36/4, 38/ 1-3 a procvičovali jsme minulý čas tvořený pomocí pravidelných i nepravidelných sloves.

H.W. 39/1

Thank you,

Tereza