Dobrý den,

zasílám lavinu novinek, které nás čekají. Součástí je přehled probrané látky a plán na další týden.

tripartity

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yrPEPeMtuVIcd2cOIKtrJ2h6MtmmF9EX8qHtsAKc4rw/edit?usp=sharing>

Poněšice
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VQm7BHwkRqXeQ5LS1aW2iKOlcN2bjdp8_8UoSEO7eaA/edit?usp=sharing>

 

 

1) Poněšice – společný výlet rodičů a žáků 4. a 5. třídy od 5. června do 7. června

Středa

8:21 odjezd z HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ, za učitele jedu + rodičovský doprovod ( Bertina maminka Adéla, Eliášova maminka Katka a Lukášova maminka Jana ), možná i někdo další z řad rodičů

 

10: 18 příjezd Hluboká nad Vltavou, naložení batohů do přistaveného vozidla, dětí pokračují pěšky stezkou podél Vltavy do střediska AMU, je to cca 6 km

 

13,30 oběd, zabydlení

Odpolední program – lezení s Filipem na stěně, lodičky s Martinem

 

18,00 – večeře

 

Večer: sauna, diskotéka, film

 

22,00 – večerka

 

Čtvrtek

8,30 – snídaně

 

Dopoledne – výprava na Karlův Hrádek, slézání feraty ( zájemci musí mít rukavice, helmu, případně sedák a odsedky )

 

13,00 – oběd

 

Odpoledne – soutěž, olympiáda, práce na přípravě závěrečné rozlučky na Štvanici

 

18,00 večeře

 

Večer – oheň, kino, sauna ( po zapálení ohně přebírají plnou zodpovědnost za děti rodiče )

Platba pobytu při odjezdu z Poněšic na místě. Je možné platit kartou. Cena za dítě do 10 let je 1500 korun za pobyt a stravu.

 

Pátek

8,30 snídaně

Balení, hry, případný další program po dohodě s rodiči

12,30 – oběd, platby za pobyt, odjezd

 

Vaše příjezdy, počty rodinných příslušníků, zaneste, prosím, do sdílené tabulky. Ideální by bylo, kdyby vše bylo obratem zaneseno, aby  vše mohl Adam počátkem příštího týdne odeslat.

 

2) 24. dubna ve středu ve 21,00 ONLINE SETKÁNÍ rodičů 4. třídy – testy studijních předpokladů. přípravka

 

Ve středu večer probereme možnost realizace testů studijních předpokladů v CENTRU NADÁNÍ s Václavem Fořtíkem z CENTRA NADÁNÍ. Testy bych klidně doporučil i žákům, kteří neuvažují o gymnáziu. Testy se budou realizovat během května, června, já bych byl ochoten vše zařídit včetně doprovodu.

 

Přípravku na osmiletá gymnázia nabízíme s Eliškou od příštího školního roku v úterý od 14,15 do 16,40. Jednalo by se zhruba o 20 setkání v období září až březen. Eliška bude dělat matematiku, já bych dělal český jazyk včetně motivačního dopisu a sepsání životopisu. S celkovou organizační strukturou bychom rodiče seznámili právě během večerního setkání. Rozhodně je důležité si nyní říci, zda má někdo o studium na gymplu zájem a tomu případně přizpůsobit časové rozvržení učiva i v běžných hodinách v budoucí páté třídě. Teď je nejvyšší čas!!!!!!

 

3) Supervize s Vítkem Hrbáčkem – čtvrtek 25. dubna

Ve čtvrtek proběhne další supervize s Vítkem Hrbáčkem pro 4. a 5. třídu. Po supervizi bude probíhat normálně projektová část, budeme osazovat předzahrádku. Během supervize se zaměříme a znovu si v rámci kolektivu nacvičíme, zažijeme:

– pravidlo STOP

– osobní zóna, osobní prostor

– pravidla bezpečného soužití ve třídě v kontextu nastavených hranic a udržení pohodového klimatu

– respekt k druhému, důležitost a přijetí každého jedince v kontextu třídního kolektivu se svými osobnostními rysy

– respektovat a být respektován

– jdu do školy po dlouhé absenci

– bolest duše x nemoc

 

4) Animační pátek 26. dubna a animační pondělí 29. dubna

V pátek dopoledne a v pondělí dopoledne proběhnou 2 animační dopoledne s Matějem Smetanou. Matěj působí jako vedoucí Ateliéru kresby na AVU. Domluvme se, že žáci budou mít věci dle rozvrhu a k tomu bude probíhat workshop. Necháme si organizační a tvůrčí svobodu s prostorem pro překvapení.

 

5) Termíny tripartit

Tripartity budou probíhat v následujících termínech:

24. dubna ( středa ) od 16,00 do 17,00 hod.

30. dubna ( úterý ) od 16,30 do 18,30 hod.

5. května ( neděle ) od 16,00 do 20,45

Dále případně po osobní telefonické dohodě.

 

6) Opakovací test z českého jazyka a z matematiky v pondělí 22. dubna

V pondělí napíšeme souhrnný opakovací testík z čeština a z matematiky, na který jsme po celý týden intenzivně opakovali. Další inspirací k přípravě na testík je zadání domácích úkolů z 12. dubna a také z pátku 5. dubna. Součástí testu bude diktát a krátké popsání svých silných stránek formou vyprávění ve větách. To znamená, kdo udělal poslední 2 úkoly, měl by být připraven.

 

7) Vypracovávání domácích úkolů a jejich odevzdávání

Zde si dovolím pouze lehce konstatovat, že domácí úkoly dělá a odevzdává asi 75%. Více bych řekl konkrétním jedincům na tripartitách.

 

8) Probraná látka v týdnu od 15. dubna do 19. dubna

4. třída

Český jazyk – 4. třída

Mluvnické kategorie sloves – osoba, číslo, čas a způsob. Neurčitek, infinitiv slovesa. Důraz na správné vytvoření minulého času podmiňovacího způsobu. Tvorba souvětí dle větných vzorců např. ( V1 a V2 ). V1,V2 – je označení pro větu. To  znamená např. VĚTA 1 a VĚTA 2. Pepa se učí a Anča maluje. Dále jsme hledali podměty a přísudky, vyznačovali jsme skladební dvojice. Opakovali jsme vyjmenovaná slova s důrazem na vyjmenovaná slova po B a V včetně předpon VY, VÝ.

 

Čj -pracovní sešit 2

Dělali jsme na straně 13, 12, 11 a 10.

 

Matematika

Pracovní sešit na straně 13, 14 a 15. Písemné dělení jednociferným dělitelem, číselné řády a zaokrouhlování, převody jednotek hmotnosti, objemu, délky a času.

 

Vlastivěda – evropské státy a jejich hlavní města. Dále jsme si hledali Severní moře, Baltské moře, Černé moře, Skandinávský poloostrov, Pyrenejský poloostrov.

 

5. třída

– 3 přítomní páťáci intenzivně opakovali se 4. třídu. Čeština byla téměř stejná.  K tomu jsme dělali z pracovního sešitu 15/2, celou stranu 14, 13/1.

 

Matematika – pracovní sešit číslo 2 strana 14 a 15.

 

9) Plán na týden od pondělí 22. dubna do pondělí 29. dubna

4. třída

Matika geometrie  obsahy – strana 33,34, 35 a 35 ( budeme dělat ve středu, v pátek a v pondělí 29. dubna ), dále strana 16 a 17.

 

Český jazyk – pracovní sešit strana 14, 15, 16 a 17.

 

Vlastivěda – moře, oceány, ostrovy, poloostrovy kolem Evropy. Práce se slepou mapou.

 

Dějiny – Habsburkové a jejich vláda

 

5. třída

Matematika pracovní sešit – strana 16, 17 a geometrie na straně 41,42, 45,46, 47, 48 a 49.

 

Český jazyk – pracovní sešit – 16, 17, 18, 25, 26, 27, 35.

K tomu všemu se budou dělat animace a plánovat umělecký koncept rozlučky na Štvanici.

Dějiny, vlastivěda – stejné jako 4. třída.

 

Hodně zdaru

Martin