Hello,

v hodině jsme se věnovali pokračování v Unit 7

vypracovali jsme str. 52

nově jsme se seznámili se stupňováním přídavných jmen – Adjectives (viz str. 53) + vypracovali jsme str. 54/1 + udělali jsme zápis do sešitu

 

H.W. zopakovat stupňování + učebnice str. 54 / 2 + průběžně opakovat přítomný čas prostý a průběhový a minulý čas (regular and irregular verbs).

 

Thank you,

Tereza