Hello,

v hodně jsme se věnovali opakování a přípravě na test, který budeme psát příští úterý 28.5.

Prosím o znovu procvičení těchto témat:

  • projít Unit 5 – 6 – 7- 8, slovíčka a videa
  • více se zaměřit na str. 37, 45, 53 část s názvem SO YOU KNOW
  • použití slovíček always, usually, sometimes, never
  • should X must, shouldn’t X musn’t
  • fráze Would you like to (+ sloveso v infinitivu)
  • stupňování přídavných jmen
  • present simple tense + continuous
  • past tense (regular + irregular verbs – slovesa, které mají děti už dlouho zapsaná v sešitech)

 

Good luck!

Tereza