Dobrý den,

zasílám domácí úkoly. Budu je vybírat a kontrolovat v pátek 19. dubna v domácím sešitě.

 

4. třída

Český jazyk

1) Do domácího sešitu napiš ke každému větnému vzorci 3 souvětí.

 

Když V1,V2, protože V3.

 

V1, aby V2 a V3.

 

2) Zkus zapátrat v paměti, ve fotkách a svým vyprávěním  pomůžeš  zanést střípky do velkého příběhu, který by měl být součástí rozlučkového večírku na Štvanici. Kdyby měli i rodiče chuť, mohou přidat svých pár bodů.

 

1. třída mýma očima

2. třída mýma očima

3. třída mýma očima

4. třída mýma očima

 

3) Urči pád, číslo, rod a vzor u podstatných jmen. U sloves urči osobu, číslo, čas a způsob.

 

Na větvi

V konvi

Pod knihami

V lahvi

Byl bych býval přišel

Jdi!

Bývali byste přišli

 

4) Vypočítej následující příklady a udělej zkoušku.

 

123 495 : 5 =

 

5) Převeď:

1000 ml =            litrů

1 dcl =                 ml

10000 g =             kg

10000 g =             dkg

10 dkg =                g

 

5. třída

1)Napiš vždy 4 souvětí dle uvedených vzorců.

 

Když V1, V2, protože V3.

 

V1, aby V2 a V3.

 

2) Převeď:

1m2 =                                          cm2                                                      mm2

 

100g =                                        kg                                                          metráků

 

1hl                                               litrů                                                       decilitrů                                                            mililitrů

 

Co nás čeká?

24. dubna od 21,00 bude online schůzka pro případné zájemce o studium na víceletém gymnáziu. Povíme si o testech studijních předpokladů, o fungování zepppelinské přípravky, Eliška představí svůj koncept přípravy z matematiky, já představím koncept z českého jazyka.

 

Tripartity

24. dubna ( středa ) od 15,30 do 17,00

30. dubna ( úterý ) od 16,30 do 18,30

Neděle 5. května od16,00 do 20,45

 

Hodně zdaru

Martin