Hello,

v hodině jsme se intenzivněji pověnovali práci v učebnici. Dokončili jsme Unit 6 (str. 48) a nově jsme začali Unit 7 – podívali jsme se na videa k této lekci + vypracovali jsme str. 49 a 50.

H.W. str. 51 / 2 + 3

+ doporučuji znovu se podívat na videa k unit 7 a ještě jednou procvičit pravidlo ze str. 45 Would you like? I would like to buy, go….

Tedy u podmiňovacího způsobu WOULD (chtěl/a bych, rád/a bych) následuje sloveso v infinitivu.

Thank you,

Tereza