5. třída

Týden 29. 5. – 2. 6.

Milí rodiče, během příštího týdne budu přijímat čtenářské deníky, moc se těším na záznamy o četbě páťáků. Budu z nich těžit tipy na prázdninovou četbu! 🙂 ČJ práce s encyklopedickým textem, třídění informací, úprava textu pro mladší čtenáře vyhledávání a třídění informací na počítači významy cizích slov a jejich „překlad“ v textu M násobení desetinných čísel desítkou, stovkou roviny souměrnosti – krájení…

AJ 22.-26.5.

Hello, your H.W. is to prepare for a test and practice this: present tense (simple and continuous), past tens (learn irregular verbs), future tense (will x going to) present tense: https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-vs-present-continuous-1-uroven/5103 past tense: https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-simple-tense-regular-verbs-1-uroven/2526 future: https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-will-going-to-1/6814 Good luck:-) Tereza  

Týden 22. 5. – 26. 5.

Milí rodiče, chtěla bych Vás poprosit o vyjádření ohledně účasti vašeho dítka na dvoudenním červnovém výletě. Odkaz k sdílené tabulce najdete ve svých emailech. Moc děkuji za její vyplnění. Tento týden bude plán následující: ČJ srovnání novinové zprávy a reklamního textu, vlastní tvorba třídění informací podle důležitosti pro čtenáře/zákazníka PS 26/7,9 – slovní druhy M práce s desetinnými čísly…

AJ 15.-19.5.

Hello, your H.W. is to learn Irregular verbs: Be – do – eat – go – have – know – make – pay – read – sleep – think – write – see (Děti mají tabulku nalepenou v sešitech). 6. 6. 2023 budeme psát závěrečný test, který bude zaměřen především na časy (minulý, přítomný, budoucí) v základní…

Týden 15. 5. – 19. 5.

Milí rodiče, tento týden budeme probírat následující: ČJ – třídění a vyhodnocování informací získaných z textu, opakování pravopisných jevů uč. 124 M – vyvození vzorce pro výpočet povrchu krychle, počítání s desetinnými čísly, převody plošných jednotek, PS 42, 43 Vlastivěda – opakování v pracovním sešitu str. 12, 13Život na vesnici a ve městě Přeji hezký týden. Eliška

AJ 9. – 12.5.

Hello, your H.W. is to practice tences – present, past, future. Následující dvě věty převeďte do všech časů (viz práce z hodiny) I sleep every night I eat my snack every day. present continuous tense past tense future tense (náhlé rozhodnutí i plán) Thank you and have a nice weekend, Tereza   Info od Katky Časopis nový Ready Reading Vocabulary in the…

Týden 9. 5. – 12. 5.

Milí rodiče, připomínám vám možnost zapsat se na pondělní konzultační hodiny, kde budete moci nahlédnout do žákovských čtvrtletních prací a probrat pokrok a potřeby Vašich dětí. Samozřejmostí je možnost domluvy nad individuálním termínem schůze, pokud by vám nabízené časy nevyhovovaly. Tento týden mají děti vypracovat DÚ z ČJ v PS 25/4, M je v pracovním listu, úloha 6 – zaokrouhlování…

AJ 2.5. – 5.5.

Hello, your H.W. is to practice future tense: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3699 https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-will-going-to-1/2256 Před procvičováním doporučuji znovu přečíst pravidla, která máte napsaná v sešitech a také zde: https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-will-going-to Good luck:-) Tereza Info od Katky: Test slova vše ze sešitu – příští hodinu Země město v Aj

Týden 2. 5. – 5. 5.

Milí rodiče, v tomto týdnu se budeme věnovat následujícímu: ČJ skloňování zájmen náš/naše, váš/vaše (pomůcka analogií ta, té) orientace v příbalovém létáku, třídění textu, práce se slovníkem spisovné češtiny M odčítání desetinných čísel, slovní úlohy, evidence desetinných čísel do číselné osy. geometrie – shodná zobrazení Dějepis školství před tereziánskou reformou, srovnání s dnešní situací znaky osvícenectví Příští týden…

Týden 24. 4. – 28. 4.

Milí rodiče, tento týden budeme, jak bylo avizováno, opakovat. Děti za sebou mají shrnutí z matematiky, v úterý následuje dějepis a ve středu je čeká český jazyk. Po napsání čeká kažého individuální pohovor nad testem, zhodnocení práce a případná náprava. S ohledem na probíhající opakování budou děti opět bez úkolu. 🙂 Pokud by vás zajímal obsah probraných okruhů, přikládám odkaz k postu…

Týden 17. 4. – 21. 4.

Milí rodiče, tento týden se výuka ponese v duchu opakování dosud probrané látky a vysílání dobrých myšlenek směrem k těm, co budou u přijímacích testů. Všem zkoušeným moc držím palce a těším se, až se s námi podělí o své dojmy z celého přijímačkového procesu. V týdnu od 20. 4. proběhne shrnutí písemnou formou. O výsledcích práce se budeme bavit individuálně. Níže uvádím shrnutí dosud…

AJ 10.-14.4.

Hello, vzhledem k přijímačkám jsme si nedali žádný H.W. V hodině se stále seznamujeme s budoucím časem v angličtině, ujasňujeme si rozdíl použití WILL a GOING TO. Přeju všem hodně zadaru u příjmaček a těším se na další hodinu, Tereza Info od Katky: 5. Str 11 Earth day Slovní zásoba Zapsat a naučit

AJ týden 3. – 5. 4.

Hello, začínáme se seznamovat nově s budoucím časem v angličtině. V hodině jsme téma teprve otevřeli. Ukázali jsme si, že rozlišujeme budoucnost plánovanou (going to) a budoucnost bez plánování, tedy spontánní (will). Žáci mají za úkol zkusit přeložit tyto věty: Já pojedu do Vídně o víkendu (plán). Já se budu večer učit (spontánní rozhodnutí). Já dnes večer budu vařit (spontánní…

Týden 3. 4. – 5. 4.

Milí rodiče, tento týden jsme začali praktickou aplikací matematiky, dokonce tak praktickou, až z toho byl někdo špinavý až za ušima. Omlouvám se, že dnes děti dorazily výrazně špinavější, šli jsme brousit stoly a bohužel mě nenapadlo, jak se to vyvine. Pro výuku to znamenalo, že žáci počítali obvody a obsahy obdélníků, převáděli délkové a plošné jednotky a sčítali desetinná…

AJ 27.-31.3.

Hello, your H.W. is in your book page 57/H.W. and 58/3, watch UNIT 8 Ke splnění úkolu je nutné, abyste si pustili videa Unit 8. Stále se zaměřujeme na stupňování přídavných jmen a čas přítomný a minulý. Pěkné dny, Tereza  

Týden 27. 3. – 31. 3.

Milí rodiče, tento týden budeme probírat následující látku: ČJ tvary zájmen já, se, ona, naše/vaše manipulace v komunikaci, v sdělovacích prostředcích M sčítání desetinných čísel zaokrouhlování desetinných čísel převody jednotek v receptu kalkulace ceny a odhad ceny nákupu Vl život v baroku DÚ M: 37/6 první oddíl ( do příkladu 45, 5 + 45, 5) ČJ: PS 16/10  

AJ 20.-24.3.

Hello, your H.W. is in your book page 54/3 and 52/2 Opakujeme Unit 7 – telling direction+ stupňování přídavných jmen (big – bigger – the biggest). Prosím o opakování časů: přítomný prostý a průběhový + minulý čas tvořený pomocí přípony – ED nebo nepravidelným slovesem. Vše v sešitech. Děkuji, Tereza

Týden 13. 3. – 17. 3.

Milí rodiče, s ohledem na  zvýšenou nemocnost dětí a pobyty dalších dětí na horách nebudu tento týden zadávat domácí úkoly a ani probírat novou látku. M – desetinné číslo v životě – porovnávání cen, zaokrouhlování, měření teploty venkovní, vnitřní, tělesné, organizace dat do grafu ČJ – spojky a psaní čárky v souvětí Vl – Dějiny udatného národa – Jan Jesenius, poprava…

Týden 6. 3. – 10. 3.

Milí rodiče,  úkoly na tento týden jsou: ČJ – PS 13/3, M 24/3 Učivo probírané v tomto týdnu: ČJ – procvičování, rozbory vět a souvětí. Spojky mezi větami a výrazy, psaní interpunkce. M: smíšené číslo, úvod do desetinných čísel – porovnávání velikostí, zápis do číselné osy. Geometrie: osy souměrnosti 2D útvarů, rozdíly mezi rr a rs trojúhelníkem. Vlastivěda: Vláda…

AJ 27.2. – 3.3.

Hello, your HW is to prepare for the Test – What’s the time? Test bude z času – tedy žáci budou dle zadání mít napsat, kolik je hodin v angličtině za pomocí britské angličtiny i americké angličtiny. Vše mají v sešitech. Dál budou překládat jednoduché věty se slovíčky always, usually,sometimes, never. Na test jsme se připravovali během posledních dvou hodin.…

Načítání blogu...