5. třída

AJ týden 30.1.-2.2.

Hello, procvičujeme UNIT 4, prosím, aby se žáci podívali na videa této lekce a zopakovali si str. 25 a 29. Věnujeme se opakování hodin: What’s the time? It ‚s quater past / hlalf past / quater to Slovíčka: morning, noon, afrenoon, evening, night, midnight H.W. napsat anglicky tyto časy: 9:15 ráno, 4:30 odpoledne, 8 večer, 11:45 v noci…

Týden od 30.1.

Milí rodiče, tento týden není domácí úkol, ve čtvrtek děti čekají deskové hry – mohou si vzít nějakou oblíbenou s sebou, pak jim přijdu předat vysvědčení Plán na tento týden ČJ – shoda přísudku s několikanásobným podmětem, pomnožná podstatná jména, PS 47-48, nový PS str. 4 M – písemné dělení dvojciferným dělitelem se zbytkem, PS do str.…

AJ týden 23.-27.1.2023

Hello, your H.W .is in your book page 23 + watch video 1 and 2 UNIT 4 (page 25). Stále procvičujeme přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas tvořený pomocí pravidelných i nepravidelných sloves. Dále procvičujeme přivlastňování. Prosím o procvičení slovíček UNIT 1 – 4. Katka tento týden nebyla ve škole, žáci od ní nemají žádné úkoly. Děkuji, Tereza

Info na týden od 23.1.

Milí rodiče, DÚ M – PS str. 5/2 dopočítat zbývající příklady, slovní úloha cv. 3 ČJ – PS – 45/6 Plán na tento týden ČJ – shoda přísudku s několikanásobným podmětem, pomnožná podstatná jména, PS cca45-46 M – písemné dělení dvojciferným dělitelem a zkrácený zápis, druhy čar Vl – doba pohusitská, kvíz historických osobností https://edu.ceskatelevize.cz/hra/hra-dejepic?vsrc=video&vsrcid=jan-zizka-a-husite Hezký týden…

AJ 16.-20.1.

Hello, your H.W. is in your book p. 19/2,3 + videa unit 3 Procvičujeme slovíčka zaměřená na navigování, názvy místností  a přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, its, our, your, their). V následujících týdnech budeme pracovat hodně z učebnice, prosím, aby ji děti na hodiny nosily. Děkuji, Tereza      

Info na týden od 16.1.

Milí rodiče, DÚ na tento týden je individuální, děti si mají procvičovat cvičení, která v testech dělala největší problém. V případě zájmu mi napište, pošlu vám foto testů z ČJ a M. Plán na tento týden ČJ – shoda přísudku s několikanásobným podmětem, pomnožná podstatná jména, PS cca 42-44 M – písemné dělení dvojciferným dělitelem, opakování geometrie, PS (2. díl) str.…

Vysvědčení 2.2. a pololetní prázdniny 3.2.

Vážení a milí rodiče a děti, pololetní vysvědčení budeme rozdávat ve čtvrtek 2.2. a v pátek 3.2. budete mít pololetní prázdniny. Čtvrtek bude běžným školním dnem s projektem a družinou do 17 hod. Zeppelin

Info na týden od 9.1.

Milí rodiče, Domácí úkol procvičování před testy – Aj – úterý, M – středa Plán na tento týden ČJ –  čtení s porozuměním, několikanásobný podmět, shoda přísudku s několikanásobným podmětem M – opakování před testem, převody jednotek, písemné dělení dvojciferným dělitelem VL –  období husitství Těším se na viděnou na tripartitách, v případě nevyhovujícího termínu mi prosím napište individuálně.…

AJ testy 10. a 11. 1.

Milí žáci, v opakovacím testu budou tato témata: present tense (přítomný čas prostý a průběhový): budete mít za úkol vybrat, jaký čas ve větě vyberete př. I go to school / I am going to school every day. Dále napíšete vlastní věty dle zadání. past tense (minulý čas): použijete příponu ED nebo nepravidelná slovesa (viz sešit). zopakujte si otázky,…

Info na týden od 2.1.

Milí rodiče,   Domácí úkol procvičování před testy – ČJ – pondělí 9.1., M – středa 11.1. Plán na tento týden ČJ – zdvojené souhlásky, předpona s/z, přejatá slova, opakujeme M – opakování, písemné dělení, zaokrouhlování Zadání testů ČJ – doplnění i/y, nn/n, je/ě, mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves, základní skladební dvojice, druhy přísudku, slovní druhy, předpony…

Info od 19.12.

Milí rodiče, bohužel jsem onemocněla a musím zůstat v následujících dnech doma. Dnes jsou děti spojeny střídavě u Kláry a Martina, zítra a ve středu budou s budoucí paní učitelkou Eliškou, čtvrtek zajistí Tereza a Klára. Hlavním tématem dní budou opakování, vánoční tradice a všeobecná pohoda. Mrzí mě, že se s dětmi ani s vámi nesetkám na vánočním večírku. Pokud se můj zdravotní stav zlepší,…

Info na týden od 5. 12.

Milí rodiče, Domácí úkol M – PS 57/2,3 Plán na tento týden ČJ –  druhy přídavných jmen a jejich pravopis, skladební dvojice, druhy přísudku PS 33-36 M – přirozená čísla nad milion – zápis, počítání pod sebou, násobení a dělení velkých čísel, PS cca 56-59 VL –  život ve středověku Z důvodu únavy a vyšetření souvisejících s mým těhotenstvím nakonec nepojedu na…

AJ týden 28.11.-2.12.

Hello, nadále se věnujeme minulému času. Žáci mají v sešitech vlepenou kopii s přehledem, tu ať si prosím doma znovu projdou a také si procvičí skloňování slovesa TO BE v minulosti. Za úkol mají přeložit tyto věty: On byl o víkendu v Londýně. Já jsme byla v lese ve středu. On byl v kině v pátek. My jsme byli v divadle. Info od Katky: What did you…

Info od 28.11.

Milí rodiče, Domácí úkol ČJ – pracovní list Plán na tento týden ČJ –  druhy přídavných jmen a jejich pravopis, opakování vyjmenovaných slov, slovní druhy PS 31-32 M – přirozená čísla nad milion – zápis, počítání pod sebou, násobení a dělení velkých čísel, PS cca 54-56 VL –  opakování S přáním hezkého týdne Klára

AJ týden 21.-25.11.

Dobrý večer, omlouvám se za opoždění s informací k angličtině. Pokračujeme v tematice minulého času. Mimo přípony -ed jsme si ukázali některá nepravidelná slovesa. Žáci mají přeložit 4 věty, které mají napsané v sešitě a naučit se tato slovíčka: go – went eat-ate think-thought know-known make-made to be( I am) – was/were Pro zopakování doporučuji toto video:   Děkuji, pěkný víkend,…

Info od 21.11.

Milí rodiče, Domácí úkol M – PS 50/3,4 do konce listopadu odevzdání čtenářského deníku Plán na tento týden ČJ –  druhy přídavných jmen a jejich pravopis, opakování vyjmenovaných slov, stavby slova, PS 29-30 M – přirozená čísla nad milion – zápis, počítání pod sebou, násobení a dělení velkých čísel, PS cca 50-53 VL – test, opakování S přáním hezkého týdne Klára

AJ týden 14.-18.11.

Hello, we started to learn about past tense. Začali jsme probírat minulý čas – pravidelná slovesa, kdy ke slovesu přidáváme -ED abychom z něj udělali sloveso v minulosti. H.W. slovesa WORK, PLAY, WATCH, WALK převeď do minulosti a utvoř pomocí nich 4 různé věty. Pro zopakování doporučuji toto video: Hezký sváteční den, Tereza      

Info od 14. 11.

Milí rodiče, Domácí úkol ČJ – pracovní list – druhy přídavných jmen M – PS 42/1 opakování před testem z vlastivědy (21.11.) – pořadí období pravěku, vládci Velkomoravské říše, napiš co víš o – Konstantin a Metoděj, Sv. Václav, Přemysl Otakar II., Karel IV., pro zájemce bonus – románský sloh a zlatá bula sicilská do konce listopadu odevzdání čtenářského…

AJ týden 7.-11.11.

Hello, your H.W. is to translate 2 sentences and create questions and answers (positive and negative). I dance every day. He is playing tennis now. Pro procvičení přidávám video. Žáci se stále učí slovíčka VERBS (učí se je správně i psát). Pěkné dny, Tereza P.S. Testy, které jsme psali, mají děti u sebe a známky v žákovských. Info od Katky: Kontrola úkolu Kdo…

Info od 7.11.

Milí rodiče, Domácí úkol ČJ – PS – 25/10 M – PS 39/4 do konce listopadu odevzdání čtenářského deníku Plán na tento týden ČJ –  předpona s/z, druhy přídavných jmen a jejich pravopis, PS cca 24-27 M – jednotky objemu, počítání pod sebou, písemné dělení, slovní úlohy, mnohostěny VL – opakování – Lucemburkové v Čechách Pokud by vaše dítě mělo zájem…

Načítání blogu...