3. a 4. třída

D.ú. z 2.2. na 17.2.2023

Dobrý den, posílám zadání domácích úkolů ze čtvrtka 2. února. Úkoly budu vybírat v pátek 17. února. 3. třída Český jazyk Nauč se vyjmenovaná slova po P. Všechna vyjmenovaná slova po P si napiš do sešitu. Kdyby někdo neměl sešit, udělá si na papír krásný přehled, který si sám ve škole vlepí do sešitu. Dále trénuj,…

AJ týden 30.1.-2.2.

Hello, procvičujeme UNIT 4 – prosím, aby si žáci pustili videa k této lekci a zopakovali si v učebnici str. 25 a str. 29 (so you know). H.W. book page 27/4 and 28/1 Snažíme se nyní zaměřovat naši pozornost na správný spelling. Nadále se věnujeme přítomnému času prostému a průběhovému. Pěkné prázdniny přeje Tereza Info od Katky: časopis: článek o Austrálii a slovní…

AJ týden 23.-27.1.2023

Hello, there is no H.W. for next week. Vzhledem k tomu, že tento týden chyběla paní učitelka Katka, měli jsme trochu alternativní úterní rozvrh a angličtinu jsme měli rozvrženou do dvou hodit. Hráli jsme hru lotto na procvičení slovíček z oblastí: vybavení domácnosti, zvířata, dopravní prostředky. Dále jsme procvičovali přivlastňování a hráli hru na telefonování a trénovali jsme krátké rozhovory (viz…

AJ 16.-20.1.

Hello, your HW is in your book p. 14 (kdo má hotovo, udělá cokoliv ze str. 14 a 15). Zaměřujeme se na opakování z učebnice – především na přivlastňovací zájmena (my, your, his-her-itś = our, your, their) a opakujeme slovíčka z Unit 5, prosím i o shlédnou videí z této lekce. Děkuji, Tereza  

Vysvědčení 2.2. a pololetní prázdniny 3.2.

Vážení a milí rodiče a děti, pololetní vysvědčení budeme rozdávat ve čtvrtek 2.2. a v pátek 3.2. budete mít pololetní prázdniny. Čtvrtek bude běžným školním dnem s projektem a družinou do 17 hod. Zeppelin

Domácí úkoly do 20.1. a ostatní info

Dobrý den, zasílám seznam domácích úkolů na příští pátek 20. ledna. Zároveň si dovoluji připomenout, že v pondělí 16. ledna nás čeká ještě jedno STOUPÁNÍ NA HORU, ve středu budou psát někteří borci znovu slovíčka z angličtiny u Katky.   Domácí úkol z českého jazyka pro 4. ročník   Použij každé z následujících slov ve větě: Lvi ( páni )…

Info od 7.1.

Dobrý den, zasílám domácí úkoly, které jsou na pátek. Zároveň bych příští týden rád psal Stoupání na horu poznání z českého jazyka a z matematiky. Psát budeme matematiku v pondělí a český jazyk v úterý. Tyto domácí úkoly slouží jako určitá pomoc v přípravě ke zdárnému vystoupání. Děti budou potřebovat kružítko a pravítka. Nezapomeňte trojúhelník s ryskou!!!!!!!!   Domácí úkoly   Český jazyk…

AJ-test 10.a 11.1.

Milí žáci, v opakovacím testu budou tato témata: present tense (přítomný čas prostý a průběhový): budete mít za úkol vybrat, jaký čas ve větě vyberete př. I go to school / I am going to school every day. zopakujte si otázky, které máte nalepené v sešitech a k nim také odpovědi (budu ráda, když dokážete odpověď napsat anglicky) procvičte si předložky…

AJ týden 28.11.-2.12.

Hello, stále se věnujeme přítomnému času – prostému a průběhovému. Žáci mají v sešitech nalepenou kopii s přehledem a vysvětlením. Za domácí úkol si to mají celé znovu zopakovat a procvičit si věty ze sešitu. Pro procvičení doporučuji i toto video:   Info od Katky: Testik měsíce DÚ opakovat měsíce Umět i psát Děkuji, Tereza

AJ týden 21.-25.11.

Dobrý večer, omlouvám se za opožděnou informaci k angličtině. Domácí úkol mají žáci zapsaný v sešitech. Nadále se věnujeme přítomnému času – prostý a průběhový. Pro zopakování doporučuji toto video. Děkuji a přeji hezký víkend, Tereza Info od Katky: Strana 5 Měsíce domino Thanksgiving téma 12-13 Čtení Porozumění Present simple Úkol Opakovat měsíce Slovesa str 4

AJ týden 14.-18.11.

Hello, we started to learn about present tense – simple and continuous. Začali jsme probírat přítomný čas prostý a průběhový, tvoříme jednoduché věty. Žáci mají za úkol podívat se znovu do sešitu a procvičit si to, co jsme dělali v hodině + podívat se na video . Pěkný sváteční den, Tereza Info od Katky: Časopis November Play Naučit všechna…

AJ týden 7.-11.11.

Hello, your H.W. is to translate sentences which you have in your notebooks + vocabulary VERBS Za domácí úkol máte přeložit věty, které máte nalepené v sešitech. Stále procvičujeme osoby a slovesa. Dále se máte naučit slovíčka – VERBS, také na kopii v sešitech. Zatím slovíčka nemusíte umět psát. Kdo však chce, nechť se je učí i psát:-)) V učebnici se stále…

AJ na týden 31.10.-4.11.

Hello, žáci mají za domácí úkol přeložit 4 věty: Já běhám, ona spí, on se učí, on plave (žáci překládají do přítomného času prostého). Dávají pozor na 3. osobu čísla jednotného, tedy HE/SHE/IT sleepS atp. V následujících hodinách se budeme věnovat přítomnému času prostému a průběhovému. Prosím o zhlédnutí videí z UNIT 1 a 2. Děkuji, Tereza Info od Katky: Kontrola úkolů,…

AJ na týden 31.10.-4.11.

Hello, your H.W. is to learn vocabulary – verbs. Naučte se prosím slovíčka z fotokopie, kterou máte vlepenou v sešitech. Učte se i to, jak se slovíčka píší. V hodině jsme psali test na present tense, nadále se budeme věnovat časům a přidáme si čas minulý. Děkuji, Tereza Info od Katky: Kontrola domácích úkolů, Časopis Halloween Strana 8-9, Čtení Předložky…

AJ na týden 24.-26.11.

Hello, žáci psali opakovací test, který byl zaměřen na naše otázky. Ve zbytku hodiny jsme se věnovali tematice Halloween. H.W. žáci nedostali. Pěkné sváteční dny, Tereza

Přehled učiva za období 17. října až 25. října

4. třída Český jazyk Určování slovních druhů, určování slovních druhů v kontextu věty a v závislosti na následujícím slovním druhu. Třeba: Petr se učí. Petr jedl chléb se solí. V první větě je se zájmeno, ale ve druhé větě je se předložkou. Vzory podstatných jmen rodu středního ve všech pádech, jejich pravopis ve větách. Opakování vyjmenovaných slov, mluvnické…

Přehled učiva za období 6. října až 14. října 2022

Český jazyk 4. třída Celkové opakování vyjmenovaných slov a slovních druhů. Stavba slova, kořen, předpona, přípona, koncovka. Mluvnické kategorie podstatných jmen, určování pádů, čísla a rodů. Mluvnické kategorie sloves, osoba, číslo, čas. Zprostředkování pojmu slovesný neurčitek.   Matematika 4. třída Početní operace do 1000 000. Opakování písemného dělení jednociferným dělitelem se zbytkem a beze zbytku. Jednotky hmotnosti, objemu…

AJ týden 17.-21.10.

Hello, your H.W. is to practice and prepare for a test. Test bude zaměřen na otázky a odpovědi, které stále trénujeme a opakujeme. Všichni mají kopie v sešitech, popř. jsou zde k dohledání na webu. Test bude zaměřen na porozumění, děti nemusí umět otázky a odpovědi zatím psát. Test bude spojovací, popř. žáci budou doplňovat slovíčka, které budou mít v nabídce. Dále doporučuji podívat…

AJ 10. – 14. 10.

Hello, your H.W. is on the photocopy: connect questions with answers and practice to read them aloud. (Domácí úkol máte na kopii, kterou máte vlepenou v sešitě, spojte otázky s odpovědmi. Mimo porozumění také cvičte čtení těchto vět nahlas). Kdo neudělal úkol z minula, nechť si ho prosím doplní. Pro procvičování časování slovesa být doporučuji třeba i tuto písničku: V hodinách se…

AJ týden 3.-7.10.

Hello, věnujeme se časování slovesa BÝT – žáci mají nalepenou kopii v sešitech a na této kopii je i jejich HW-vyčasovat spojení „to be happy“. Nadále se věnujeme větám (viz minulý příspěvek), žáci znají jejich význam a nyní se zaměříme na odpověď v angličtině celou větou. Těším se na další hodinu, Tereza Zde zpráva od paní učitelky Katky: Časopis str…

Načítání blogu...