3. a 4. třída

DÚ a info k testům

Milí rodiče, za domácí úkol je pouze procvičování před testy – ve školních a pracovních sešitech. Testy 16. test matematika + geometrie 17. test český jazyk + diktát 18. test angličtina a vlastivěda Obsah testů III.  třída ČJ – doplňování vynechaných písmen, vyznačení základní skladební dvojice ve větách, kategorie u podstatných jmen ( pád, číslo, rod), u sloves (osoba,…

DÚ a týdenní plán od 7.6.

Milí rodiče, domácí úkol na tento týden III. třída – ČJ – PS 36/7 IV. třída – ČJ – PS 43/8 obě třídy – do konce týdne odevzdat čtenářský deník, pravidelně procvičovat před testy ( ty nás čekají od 16.6.) Týdenní plán III. třída ČJ – slovní druhy (částice, citoslovce), PS 35,36, diktát, rozbor vět,…

DÚ a týdenní plán od 31.5.

Milí rodiče, omlouvám se za nedostatečnou komunikaci v uplynulém týdnu zaviněnou mým stěhováním. Nyní opět v plné parádě představuji následující plány DÚ na pátek 4.6. – III. třída M – PS 29/1 III. třída M – PS 29/1 IV. třída – M – PS 29/3 do pátku 11.6. zápis ve čtenářském deníku, u dětí, které dobrovolně zapisovaly více…

DÚ test a projekt

Milí rodiče, DÚ na tento týden je – pro obě třídy rozbor věty ve školní češtině (Markéta vychrstla na zmateného Bonifáce vodu ze džberu. – Urči slovní druhy, skladební dvojice, kategorie u podstatných jmen a sloves) III. třída – ČJ – PS 30/4 IV. třída – M – PS 21/3.4.5   V pátek 21. 5.  nás čeká test…

Domácí úkol od 10.5.

III. třída ČJ – PS – 29/9 M – PS – 15/1,2,3   IV. třída ČJ – PS – 34/7,8 M – PS – 19/1,2,3

Domácí úkol od 3.5.

III. třída ČJ – PS str. 27/3 M – 10/3,4 IV. třída ČJ – PS str. 32/3 (první část) M – PS 12/2,3

Týdenní plán od 3.5.

Milí rodiče, příspěvek bude opět doplňován. Pondělí III. třída M – PS 10, geometrie ČJ – PS 26, opakujeme přídavná jména a číslovky VL – průmysl ČR IV. třída M – PS 12-13, geometrie ČJ – PS 31, shoda přísudku s podmětem VL – průmysl ČR   Úterý výtvarná výchova, čtení s porozuměním Středa III. třída M –…

Týdenní plán od 26.4.

III. třída ČJ – kontrola testů, opakování skladebních dvojic, mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves procvičujeme přídavná jména, učíme se poznávat číslovky, PS 25-26 M – kontrola testů, opakování počítání pod sebou a s rozkladem, slovní úlohy PS 5-8 Vl – Průmysl ČR, život ve středověku IV. třída ČJ – kontrola testů, opakování slovních druhů, mluvnické kategorie…

Domácí úkol od 19.4.

Milí rodiče, DÚ je společný pro obě třídy dokončit zakroužkovaná cvičení v pracovních sešitech – ČJ, M opakovat před pátečními testy z ČJ + M III. třída ČJ – vyjmenovaná slova, podstatná jména a slovesa -mluvnické kategorie, vyhledávání předložek, velká a malá písmenka, základní skladební dvojice M – slovní úlohy, malá násobilka, počítání pod sebou, převody jednotek (cm, dm,…

Týdenní plán od 19.4.

Milí rodiče, zde je týdenní plán od 19.4., příspěvek bude opět postupně doplňován III. třída                                  Pondělí ČJ – přídavná jména, PS 23 M – převody jednotek, PS 3-4 Vl – půda a zemědělství Úterý Př – Opakování stavba rostliny M – Geometrie ČJ – čtení s porozuměním Středa Opakování před pátečními testy (viz příspěvek s úkoly), diktát   třída Pondělí ČJ – Opakování, práce s textem…

Týdenní plán od 12.4.

Týdenní plán od 12.4. Tento příspěvek bude postupně doplňován… III. třída Pondělí ČJ – Mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves M – Malá násobilka a slovní úlohy Vl – opakování Přemyslovci, uč. 19-22, Dějiny udatného českého národa Úterý Př – Opakování stavba rostliny M – Geometrie ČJ – čtení s porozuměním Středa AJ opakování Unit 5-6 ČJ opakujeme vyjmenovaná slova M – malá násobilka Čtvrtek…

DÚ od 12.4.

Milí rodiče, obě třídy mají stejný úkol. V průběhu tohoto a příštího týdne dokončit chybějící (v pracovních sešitech zakroužkovaná) cvičení z matematiky a češtiny. Do tohoto pátku mají děti odevzdat čtenářský deník. Učebnice už nadále zůstávají ve škole, prosím o pravidelné nošení pracovních a školních sešitů – dnes řadě dětí chyběly. S přáním hezkého týdne Klára

Týdenní plán III. třída od 6.4.

Milí třeťáci, Doufám, že jste si užili Velikonoce a velmi doufám, že online výuka již brzy skončí a uvidíme se znovu ve škole. Tento týden je tedy ještě kratší, těším se na viděnou s vámi.   Přeji hodně zdraví Klára Rozvrh pro odpolední procvičování Společně III. třída 13:30-14:00 Úterý ČJ Čtvrtek M   Na online výuku Pokaždé si…

Týdenní plán IV. třída od 6.4.

Milí čtvrťáci, Doufám, že jste si užili Velikonoce a velmi doufám, že online výuka již brzy skončí a uvidíme se znovu ve škole. Tento týden je tedy ještě kratší, těším se na viděnou s vámi.   Přeji hodně zdraví Klára Rozvrh pro odpolední procvičování IV. třída 14:10-14:40 Úterý ČJ Čtvrtek M   Přeji vám hezký týden a těším se…

Týdenní plán od 29.3. IV. třída

Milí čtvrťáci, Tento týden vás čekají velikonoční prázdniny, volno bude ve čtvrtek, pátek a pondělí. Místo středeční vlastivědy nás čeká biblický kroužek s Jardou. Během velikonočních prázdnin prosím zpracujte čtenářský deník na vaši poslední přečtenou knihu. Dobrovolně – doporučuji samostatné procvičování na umímeto nebo duolingu, případně v pravopisné pětiminutovce či matematické procvičovačce. Klára   Rozvrh pro odpolední procvičování IV.…

Týdenní plán od 29.3. III. třída

Milí třeťáci, tento týden vás čekají velikonoční prázdniny, volno bude ve čtvrtek, pátek a pondělí. Místo středeční vlastivědy nás čeká biblický kroužek s Jardou. Během velikonočních prázdnin prosím zpracujte čtenářský deník na vaši poslední přečtenou knihu. Dobrovolně – doporučuji samostatné procvičování na umímeto nebo duolingu, případně v pravopisné pětiminutovce či matematické procvičovačce. Klára   Rozvrh pro odpolední procvičování Společně…

Týdenní plán IV. třída od 22.3.

Milí čtvrťáci, Doufám, že se vám dobře daří, mám velkou radost z účasti i na dobrovolných hodinách a vašeho zapojení v předcházejícím týdnu. Ještě trochu se upravil rozvrh, nově vás čeká společné procvičování angličtiny s Františkou. Stále platí nabídka, že mi můžete napsat, s kým byste se chtěli potkat na online přestávce, zařídím vám ji. Přeji hodně zdraví Klára Rozvrh pro…

Týdenní plán III. třída od 22.3.

Milí třeťáci, Doufám, že se vám dobře daří, mám velkou radost z účasti i na dobrovolných hodinách a vašeho zapojení v předcházejícím týdnu. Ještě trochu se upravil rozvrh, nově vás čeká společné procvičování angličtiny s Františkou. Stále platí nabídka, že mi můžete napsat, s kým byste se chtěli potkat na online přestávce, zařídím vám ji. Přeji hodně zdraví Klára Rozvrh pro…

Týdenní plán od 15.3. III.třída

Milí třeťáci, v tomto týdnu se nám rozšířil rozvrh. Do online výuky se zapojila Františka, se kterou budete mít vždy hodinu opakování ve čtvrtek a pak zeměpisnou část vlastivědy. Historickou část pak povedu dál já, rozvrh se ve středu rozšířil o jednu hodinu. Pokud budete mít zájem, můžete se v pondělí, úterý a čtvrtek připojit na odpolední procvičování podle doplňujícího…

Týdenní plán od 15.3. IV. třída

Milí čtvrťáci, v tomto týdnu se nám rozšířil rozvrh. Do online výuky se zapojila Františka, se kterou budete mít vždy hodinu opakování ve čtvrtek a pak zeměpisnou část vlastivědy. Historickou část pak povedu dál já, rozvrh se ve středu rozšířil o jednu hodinu. Pokud budete mít zájem, můžete se v pondělí, úterý a čtvrtek připojit na odpolední procvičování podle doplňujícího…

Načítání blogu...