Dobrý den,
zdravím po prázdninové odmlce a přidávám informace k následujícímu týdnu, který bude především opakovací. Tento týden se ještě rozjíždíme, takže jsou děti bez domácího úkolu.

2. třída

Český jazyk – opakování (čtení s porozuměním, tvary písmen a psaní)

PS – str. 4-7
Písanka – str. 6-7

Matematika – opakování (sčitání a odčítání do 20, slovní úlohy, porovnávání)

Učebnice – str. 22 – 23
Matematické rozcvičky – str. 1 – 3

Prvouka – roční období, cyklus roku

3. třída

Český jazyk – opakování (čtení s porozuměním, slovosled, bě/pě/mě/vě, velká písmena)

PS – str. 4-7
Pravopisné pětiminutovky – str. 1-3

Matematika – opakování (násobení a dělení do 6, slovní úlohy)

Prvouka – roční období, cyklus roku