Krásné pondělí,
přidávám informace k následujícímu týdnu, stále jsme především ve stadiu opakování z loňského roku. Přeji pěkné dny babího léta!


2. třída

Český jazyk –  ú/ů (kde ve slově píšeme), vlastní jména (pravidla spojená se psaním velkého písmene), slabika / slovo / věta

PS – str. 8

Písanka – str. 14

Pravopisné pětiminutovky – str. 1

Matematika – opakování (sčítání a odčítání do 20, slovní úlohy, porovnávání, číselné řady)

Učebnice – str. 1
Matematické rozcvičky – str. 4 – 5

Prvouka – roční období, cyklus roku, bádání v přírodě (kde už se nám objevuje podzim?)

Dobrovolný domácí úkol – Jak vznikly názvy měsíců? (především únor, červenec, září, prosinec)

 


3. třída

Český jazyk – opakování (hlásky, spodoba znělosti – párové souhlásky, bě/pě/mě/vě, slabika / slovo / věta)

PS – str. 7 – 8
Pravopisné pětiminutovky – str. 4 – 6

Matematika – opakování (násobení a dělení do 6, slovní úlohy)

Matematické rozcvičky – str. 1 – 4, 8 – 9

Prvouka – roční období, cyklus roku, bádání v přírodě (kde už se nám objevuje podzim?)

Dobrovolný domácí úkol – Jak vznikly názvy měsíců? (především únor, červenec, září, prosinec)