Hello,

your H.W. is page 1 in your new book and to watch Unit 1 – video 1 and 2.

+ Learn possesive pronouns – přivlastňovací zájmena.

My (moje), your (tvoje), her (její), his (jeho), our (naše), their (jejich).

Thank you and have a nice week, Tereza

___________________________________

Dnes jsme dělali opakování z minulého školního roku, děti mají nalepené vše v sešitech, prosím, aby to také doma prošli a to, v čem si nejsou jistí, ještě dobře procvičili. Procvičování a opakování se také věnují videa Unit 1.

Dále prosím, abyste dětem pomohli s registrací kódu do aplikace My Wow English. Děti tak dostanou přístup k videím aktuálním pro jejich knížku. Kód naleznete vytištěný na vnitřním obalu učebnice. https://mywowenglish.com/cs/

V pátek mají děti letos hodinu s Herbertem a ta bude vždy zaměřena na komunikaci především v angličtině, mé hodiny jsou pak zaměřeny více na rámcové a tematické okruhy a gramatiku – čtení, psaní a také mluvení. Domácí úkoly budou jen z hodin se mnou. Prosím, aby si děti nosily učebnic i sešit aktivně domů, úkoly budou každou hodinu. Po každé unit bude závěrečný malý test.

Děkuji