Hello,

your H.W. is page 6 in your book. + study page 5 SO you know + watch UNIT 1  vide 1 + 2

Během hodin jsme zatím procvičili Unit 1 – v učebnici str. 1, 2, 4/1 a str. 5

Zaměřujeme se na osobní zájmeno a přivastňování – viz sešit.

(I am, You are, He – She – it // We are, You are, They are)

(It’s my, your, his – her- its // It’s our, your, their)

Thank you!

Tereza

Dále doporučuji zhlédnout pro procvičení ještě toto: