Krásné pondělí,
přidávám informace k následujícímu týdnu, tento týden děti dostaly domácí úkol. Prosím o přinesení do pátku.


2. třída

Český jazyk –  druhy vět

PS – str. 10, 12/2, 13/4

Písanka – str. 16

Matematika – opakování (sčítání a odčítání do 20, slovní úlohy, porovnávání, číselné řady)

Učebnice – str. 3 – 5

Prvouka – tvorba mapy – okolí školy (děti ve dvojicích zkouší vyrobit detailní mapu okolí školy)

Domácí úkol – Pracovní list – druhy vět

 


3. třída

Český jazyk – samohlásky, souhlásky, slabiky, kořen slova a slova příbuzná

PS – str. 10

Učebnice – str. 22 – 23

Matematika – násobení a dělení do 6, přednost násobení před sčítáním a odečítáním

Učebnice – str. 27 – 28

Prvouka – tvorba mapy – okolí školy (děti ve dvojicích zkouší vyrobit detailní mapu okolí školy)

Domácí úkol – Pracovní list – podstatná jména