Hello,

společně se učíme dny v týdnu, a osobní zájmena (toto je dlouhodobější úkol a prosím o procvičování)

2. třída

všichni by měli už bezpečně umět odpovědět na otázku: How are you? What is your name? Prosím o ujištění a případné procvičení. Dále se věnujeme Unit 3, děti se mohou podívat na videa.

3. třída

H.w. book page 8/ex. B, C, Bonus + zaměřujeme se na počítání do 100

Ráda bych navázala na práci s pracovním sešitem Hravé úkoly v Angličtině – děti ho mají už z loňska, je takový světle modrý. Prosím, aby ho měly ve škole.

Thank you, Tereza