Hello,

your H.W. is in your book page 8/ ex. 2 + 3

watch and practice this:

přivlastňování a osobní zájmeno já (vše také v sešitě)

Příští hodinu, tedy 10.10., si zkusíme napsat „malý test“ na toto téma, půjde o přiřazování obrázků ke větám a překlad jednoduchých vět typu: He is our teacher. It is her book. He is my friend…

Thank you, Tereza