Hello,

you have no H.W. this week, just practice…

Žáci psali test, který byl zaměřen na osobní a přivlastňovací zájmena. Prosím o stálé procvičování (videa v příspěvku z minulého týdne).

Během testu si žáci mohli neznámá slovíčka vyhledat ve slovníku, tuto aktivitu také doporučuji na doma.

Děkuji a pěkný týden, Tereza