Dobrý den,

zasílám zprávy ze školy z prvního říjnového týdne.

 

Probraná látka 4. třída

 

Matematika – písemné násobení několikacifernými činiteli. Pracovní sešit do strany 9.

 

Český jazyk – opakování vyjmenovaných slov, opravy diktátů, pádové otázky, rody podstatných jmen a životnost. Pracovní sešit do strany 15.

 

Probraná látka 5. třída

 

Český jazyk – druhy přídavných jmen, pravopis přídavných jmen, stupňování přídavných jmen, opravy diktátů, opakování vyjmenovaných slov. Učebnice strana 46 až 63.

 

Matematika – početní operace s desetinnými čísly, sčítání desetinných čísel, dělení dvojciferným dělitelem.

 

Procvičujeme matematiku – bílý pracovní sešit strana  1 až 8, dále strana 26, 27.

 

Dějiny – obě třídy

Opakujeme století a vše po Rudolfa II.

 

Vlastivěda – obě třídy

Hranice, hraniční pohoří, světové strany, slepá mapa, řeky. Dále jsme řešili na mapě modelový příklad výletu, kdy žáci vypluli z Vyššího Brodu a pluli až na Orlík. Měli jsme hledat města, kterými propluli.

Dále jsme dokoukali film Cesta kolem světa za 80 dní, vše budeme ukazovat na mapě.

 

Přírodověda

Stavba oka, oční vady, vynález očních čoček, péče o zrak.

 

Domácí úkoly 4. třída

V Minutovkách dopočítej do pátku, nejpozději do pondělí 16. října, stranu 1,2 a 3.

 

Hodně zdaru

Martin