Krásné pondělí,
přidávám informace k následujícímu týdnu. Dnes jsme místo dvou hodin prvouky měli z velké části třídnickou hodinu. Třídnické hodiny budu jednou za čas vkládat do vyučování, abychom si jako třída sdělili vše, co potřebujeme. Dnes jsme se věnovali tomu, jak se ve třídě máme a co by se tu mohlo zlepšit nebo být jinak. Mám radost z toho, že všechny děti sdílejí své myšlenky před ostatními. Kvůli dlouhé třídnické hodině jsem dětem zapomněla rozdat domácí úkoly, omlouvám se a napravím to hned zítra ráno. Tento týden nás čeká výměna projektu ze čtvrtku na středu. Ve středu tedy děti navštíví Pedagogické muzeum a ve čtvrtek se budeme učit a mít společnou čtenářskou dílnu. Přeji krásný týden!


2. třída

Český jazyk –  slova opačného a stejného významu (antonyma x synonyma)

PS – str. 15 + 16

Písanka – str. 8 + 9

Učebnice – str. 24 – 26

Matematika počítání po desítkách

Učebnice – str. 10 – 12

Rozcvičky – str.  12 – 13

Prvouka – dokončení mapy – okolí školy (děti ve dvojicích vyrábí detailní mapu okolí školy)

Domácí úkol – Pracovní list – počítání po desítkách

Dobrovolný domácí úkol – Pracovní list – antonyma

 


3. třída

Český jazykkořen slova a slova příbuzná, tvar slova, přímá řeč – uvozovky

PS – str. 13 – 14+ 17/4,5 + 18/6

Učebnice – str. 31

Matematika násobení a dělení 7

Učebnice – str. 31 – 34

Prvouka – dokončení mapy – okolí školy (děti ve dvojicích vyrábí detailní mapu okolí školy)

Domácí úkol – Pracovní list – násobení a dělení

Dobrovolný domácí úkol – Pracovní list – násobení a dělení 7